آخرین دفاع روح‌الله زم: پشیمانم، با یک لغزش عاقبت آدم به باد می‌رود

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

آخرین دفاع روح‌الله زم: پشیمانم، با یک لغزش عاقبت آدم به باد می‌رود

[ad_1]

روح الله زم: یکی از اتهامات من اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده است. اما من قصدی در خصوص ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نداشتم. اگر کاری از دستم در رفت اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنم. با یک لغزش عاقبت آدم به باد می‌رود.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>