ادامه حواشی سخنان دریادار سیاری؛ پاسخ تند ناخدا صمدی به نویسنده سریال کیمیا

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

ادامه حواشی سخنان دریادار سیاری؛ پاسخ تند ناخدا صمدی به نویسنده سریال کیمیا

[ad_1]

فرمانده گردان تکاوران دریایی مدافع خرمشهر نوشت: اگر بناست بخشی از واقعیات انکارناپذیر قربانی شود، آن اثر نه تنها توهین به هنر اصیل تلقی می‌شود بلکه هرگز در راستای منافع ملی نیز نخواهد بود.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>