باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

چنانچه برج به شیوه باز کار نماید مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود دارد که کلمه هست از طولانی تر کردن گرمای محسوس به منشاء طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن کلیدی جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی حساس صندلی سنگی در طول محفظه که بوسیله حوضهایی اصلی صفحات سنگی از همدیگر انقطاع می شوند که عملکرد آنها مشخص نیست و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم مشاهده میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و نگهداری برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می نماییم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش طول عمر تجهیزات و محافظت امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در ارتباط مهم مزایای اشکال برج خنک کننده احتمال دارد ساعت‌ها و روزها طول بکشد. اضطراری به ذکر میباشد که هزینه ساخت برج مرطوب پیوندی رقمی میان هزینههای مربوط به برجهای حیاتی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، نوع آن خشک یا خیس بودن ، مدار باز یا این که بسته بودن و دست اندرکاران اضطراری به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از شیوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از کالا چوب یا فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به معنی مخلوط دو یا این که یکسری طرز و یا این که رویه متفاوت، اهمیت هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر روش است. همین قابل به کار گیری در هر دو کارگزاشتن نو و موجود است. با توجه به نامی که برای این نوع از برجهای خنککننده در لحاظ گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک سری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم دارای هوا در گردش است و تبادل حرارتی انجام می شود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و نصب سیستم های توزیع آب گشوده و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که گزینش مدل کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عامل ها متعددی هست که مهمترین آنان موقعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می کنند و از آنجا آب در عاقبت نیروی ثقل از طرز روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا این دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای پهناور مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع فراوان هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، اختلال جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل اجباری وجود دارااست از فی مابین میرود. حتمی به ذکر است که در همین برجها، مدل جریان ناهمسو کلیدی کاربرد گسترده تری هست و بیشترین میزان پیشنهاد را دارد. اصول فعالیت در تمام برجها براساس تولید یک تراز عمده برای تماس در میان هوای سرد و آب گرمی که باطن سیستم در جریان میباشد میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای خودداری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. اهمیت اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب با جریان طبیعی هوا، مضاعف بزرگ و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در برعلیه انرژی یه خرده مصرف میکنند. آب تخلیه شده را کلیدی اعتنا به ترازو نیروگاه و مقدار مواد آلوده و کثیف کننده آن، ممکن می باشد بتوان به یکباره به مبداء خویش تخلیه کرد، ولی گهگاه وقت ها باید قبل از برگشت به مرجع گزینه تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از دارای ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف دربین دانسیته هوای خارج برج و جرم هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک میباشد لذا بایستی طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه به اندازه پهناور باشد تا فشار محرک آیتم لحاظ بدست آید. یکی از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این حالت انرژی لازمه به جهت سرد کردن و کندانس بخار برابر مهم به عبارتی مقدار گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته میباشد و در صورتی که بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا مجموعه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از ابتدا از چیلر استفاده میشد. از طرح و رخ برج خویش استعمال می کنند تا هوا را به طور طبیعی مهم به کار گیری از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و همین گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به خارج هدایت می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود فرایند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از شیوه یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌گردد که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این فعالیت به خواسته کنترل غلظت آب و میزان املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان اخذ مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به نظر مصرف آب و انرژی نیز زیاد بهینه خیس فعالیت می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی کلفت موجب کاهش میزان رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به منظور چک مقدار آپروچ از فرمول ذیل استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای تازه را وقتی ارتقاء می‌دهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. اما مهم اندکی تفاوت در نحوه ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده اساسی جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه با خلل مواجه شده و ایجاد تیم کمتر مییابد. این دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در عاقبت این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین وضعیت دمای آب برج 3-2 رتبه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی حساس رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای حتمی جهت تبادل حرارت اساسی آب گرم، اساسی عبور از آن ها وارد برج میشود. درصورتیکه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج حیاتی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و اگر جریان بصورت افقی باشد برج را برج اهمیت جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته دارای جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 درصد مقدار آبی می باشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت را فراهم می‌کنند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی به وسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه ها آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی می باشد که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور بدین رخ می باشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا هستند که آب را به شکل یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط کامل آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا این که فلزی ساخته می‌شوند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند به طور معمول بصورت افقی و کلیدی شیبی به سمت تحت قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای چندین خانهای ساخته می گردند که هر یک حساس دمندهای حساس جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و درخواست‌کردن از انعطاف پذیری و جواب دهی خوبی برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از جور جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از طرز تبخیر قسمتی از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک سری از ایجاد کنندگان متعدد از طرح های متفاوت به کار گیری می نمایند ، همه برج های خنک کننده دارای استعمال از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از طرز هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower می گردد به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن مشکل هست در میآید، ولی اساسی استعمال از مواد شیمیایی مانند پلی الکترولیتها میتوان آن‌ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها حیاتی هزینه سرمایه گذاری و تولید بالایی میباشند و به همین خاطر از بینش اقتصادی وقتی مطلوب هستند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از همین از چوبهای اشباع شده و سرخ برای ارتقا راندمان و تبخیر به کارگیری میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز برخی از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آن ها میشد. این آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق اساسی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان مکانیکی هوا از مدل جریان تحمیلی هر چند که کوچکتر و ارزانتر میباشند ولی انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و همینطور عیب با دیگر آنان جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همراه باد کاهش مییابد البته بدلیل این که ترانه انتقال جرم کاهش هست کارایی همین سیستم هم کاهش میباشد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما ممکن است می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

بهترین مترجم آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themeself bar 1500buy verified stripe accountyenimilyoner.combeylikdüzü korsan taksiOmeglecinsel sohbetçorlu korsan taksiinstagram gizli hesap görmeMobil Ödeme BozdurmaLcd ekranVozol star 6000Bağlama büyüsürekorbetbetboo girişgenco bahisaviator sinyal hilesi