تشکر دوباره ترامپ از ایران بابت آزادسازی زندانی آمریکایی

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

تشکر دوباره ترامپ از ایران بابت آزادسازی زندانی آمریکایی

[ad_1]

بسیار هیجان‌زده هستم. از ایران متشکرم. تا پس از انتخابات آمریکا برای انعقاد توافقی بزرگ صبر نکنید.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>