تصاویر شگفت انگیز حیوانات مقوایی هنگام غروب خورشید

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

تصاویر شگفت انگیز حیوانات مقوایی هنگام غروب خورشید

[ad_1]

جان مارشال با ایجاد تصاویری روی تکه های مقوا و قرار دادن آنها در مقابل خورشید در حال غروب صحنه هایی شگفت انگیز ایجاد می کند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>