خدمتکار همسر نتانیاهو: مجبورم می‌کرد هر روز پاهایش را ببوسم

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

[ad_1]

سارا از من خواست که پا‌های او را ببوسم. خجالت کشیدم. من بچه و نوه دارم. وقتی به من گفت که چاره دیگری ندارم، خجالت کشیدم.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>