دادگاه اکبر طبری

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

دادگاه اکبر طبری

[ad_1]

اولین جلسه دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و برای رسیدگی به اتهامات وی و دیگر متهمان این پرونده، صبح امروز در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>