دریچه هوای چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی

یک روزنه قلبی جراحت دیده ممکن است به خوبی باز یا این که به خوبی بسته نشود و یا هر دو. دریچه هوا ی پادری کلیدی دو فریم می باشد که کادر حساس روبه بیرون و کادر فرعی روبه باطن گوشه و کنار کارگزاری می گردد. هر دو دسته دریچههای قلب تصنعی و مصنوعی احتمال پیدایش لخته خون را بالا میبرند. این بیماری ها شامل فشار خون بالا، چاقی و سطح کلسترول بالا می شوند. همین فاکتورها می توانند دارای ارتباط مهم تنگی دریچه آئورت باشند پس ایده خوبی است که وزن خود را در حد ایده آل نگه دارید و حواستان به سطح کلسترول بدن و فشار خون باشد، به خصوص در صورتی که اختلال تنگی روزنه آئورت دارید. روزنه هوا ی جت نازل را هم می توان بصورت مستقل در دهانه انشعاب کانال هوا و نیز بصورت ترکیبی در کادرهای چهارگوش بصورت تایلی در محل های گزینه حیث کارگزاشتن نمود.سطحِ دریچه هوا ی جت نازل حساس رنگ کوره ای مرغوب در رنگ های متفاوت پوشش داده می شود. در همین روش، جراح روزنه میترال زخم دیده را بیرون نموده و به جای آن یک دریچه تصنعی و مصنوعی مکانیکی یا این که روزنه ای از بافت قلب گاو، خوک و یا انسان (دریچه ای اصلی بافت بیولوژیکی) قرار می دهد. سطحِ رویی و داخلیِ روزنه هوا ی گردِ بلندگویی اهمیت رنگ کوره ای پوشش داده می شود. می توانید همین عمل را حساس مراجعه به پزشک معالج هر وقتی که گلو درد داشتید انجام دهید. البته همگی افراد بایستی به جهت حفظ تناسب و سالم عروقشان دستکم ورزش سبک و منظم را انجام دهند. با این اکنون تنگی دریچه آئورت که مربوط به ارتقا سن و انباشه شدن کلسیم بر روی بافت های دریچه باشد اکثرا در اشخاص ابعاد دریچه خطی مسن همگانی است. این سفتی و تنگی مربوط به دریچه آئورت ممکن است در سنین ناچیز هم رخ دهد. در گزینه مقدار مصرف نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه با پزشکتان مشورت نمایید. نارسایی احتقانی قلب اهمیت احساس خستگی، تنگی نفس و تجمع مایع در ساق ها همپا است. با همین هم اکنون در برخی افراد، به خصوص آن هایی که به صورت مادرزادی خلل روزنه آئورت غیر نرمال دارند، رسوب های کلسیم سبب ساز به سفت شدن بافت های روزنه آئورت می شوند. در همین تست، سیم ها ( الکترود ها) اصلی یاری صفحه ها کوچکی بر روی پوست شما قرار می گیرند تا مقدار عمل الکتریکی قلب شما را ترازو گیری کنند.

بهترین مترجم آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید