دستگیری چند تن از کارکنان سازمان بازرسی

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

دستگیری چند تن از کارکنان سازمان بازرسی

[ad_1]

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی درباره دستگیری چند تن از ضابطان قضایی و کارکنان سازمان بازرسی، توضیحاتی داد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>