دفاعیات تاج از قرارداد تیم ملی فوتبال با ویلموتس

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

دفاعیات تاج از قرارداد تیم ملی فوتبال با ویلموتس

[ad_1]

رئیس سابق فدراسیون فوتبال درباره زوایای پیدا و پنهان قرارداد مارک ویلموتس و فسخ این قرارداد توضیحاتی را بیان کرد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>