روند صعودی کرونا در ۱۳ استان

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

[ad_1]

بنابر اعلام گزارش اپیدمیولوژی بیماری کرونا منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و در هفته منتهی به ۱۶ خردادماه، در روند کشوری این بیماری تغییرات مختصر صعودی مشاهده شده است. همچنین روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در هفت استان و روند صعودی یا شروع پیک در ۱۳ استان گزارش شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>