(عکس) نخستین تصویر از نجات‌یافتگان شناور غرق شده ایرانی

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

[ad_1]

در حادثه‌ای که برای شناور بهبهان رخ داد تاکنون دو نفر از سرنشینان این شناور مفقود هستند و یک نفر نیز فوت کرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>