فرایند کنترل کیفیت ترجمه

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

کنترل کیفیت ترجمه بسیار مهم است؟ در بیشتر موارد ، ترجمه دقیق و قابل اعتماد از اسناد می تواند بسیار مهم باشد. بنابراین ، روند تضمین کیفیت اتخاذ شده توسط یک آژانس ترجمه زبان که مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده دارد ، یک عامل مهم در کیفیت خدمات ارائه شده آنها است.

برای اطمینان از بالاترین کیفیت ممکن در کار ما ، جهانی راه حل های ترجمه کنترل های اثبات شده و دقیق کیفیت ترجمه را برای هر نوع ترجمه ، اعم از قانونی ، بازاریابی ، پزشکی ، پزشکی ، مالی ، فنی ، به کار می برد. هر ترجمه تحت کنترل دقیق کیفیت قرار می گیرد. در UTS ، ما نه تنها تیمی از مترجمان متخصص را به کار می گیریم بلکه با مدیران پروژه واجد شرایط کار می کنیم که برای ارتباط و به موقع قابل اعتماد هستند.

Universal_Translation_Solutions

فرایندی که ما در ترجمه جهانی ترجمه استفاده می کنیم فرآیند TEP است – ترجمه ، ویرایش و اثبات. با استفاده از این سیستم ، ترجمه های شما توسط چندین کارشناس مشاهده و بررسی می شود و برای صحت ، وضوح و تفاوت های ظریف فرهنگی اثبات می شود.

ترجمه ها
ترجمه اسناد اولین قدم از روند ما است و ما فقط با زبان شناسان بومی کار می کنیم که دانش عمیق نه تنها از زبان بلکه خود کشور هدف را نیز دارند. به عنوان مثال ، یک مترجم قانونی باید از سیستم حقوقی در کشور که اسناد حقوقی صادر شده و ملتی که ترجمه برای آن لازم است برخوردار باشد.

ویرایشگران متن
فقط برای بهبود اولین چک ، ویراستاران واجد شرایط استخدام می کنیم. سردبیران ما حرفه ای ها یا گویندگان بومی هستند که تفاوت های محلی ، فرهنگ ها و اصطلاحات محلی را تفکیک می کنند که ممکن است تعبیر متفاوتی برای هدف قرار دادن افراد داشته باشد. ویرایشگر همچنین قادر به یافتن هرگونه خطایی است که اولین پیش نویس ممکن است داشته باشد. اگرچه مترجمان ما چک ویرایش را انجام می دهند ، اشتباهات کوچک ممکن است از دست بروند وقتی تنها یک جفت چشم برای مدت طولانی در حال مطالعه همان متن هستند.

مدیر پروژه
مدیران پروژه ما وظیفه مدیریت کل پروژه را از ابتدا تا به پایان بر عهده دارند و وظیفه دارند تضمین کیفیت را حفظ کنند و اطمینان حاصل کنند که ترجمه ها خالص ، ترجمه مقالات کامپیوتری دقیق و مختصر هستند. این همچنین شامل تضمین ترجمه خوب و قالب بندی با انتظارات شما مطابقت دارد. بسته به حجم یک پروژه ، ممکن است ترجمه ها توسط بسیاری از مترجمان و ویراستاران انجام شود. وظیفه مدیر پروژه نظارت بر تیم ترجمه است.

نشر رومیزی
پروژه های ترجمه نه تنها به ترجمه دقیق نیاز دارند ، بلکه در بسیاری از موارد ، آنها همچنین باید به فرمی ارائه شوند که برای مشخصات خاص شما مناسب باشد یا برای مخاطبان خاص ترسیم شود. مرحله قالب بندی به طور معمول توسط تیم نشر دسک تاپ ما ارائه می شود که این سند را برای مطابقت با موارد اصلی ارائه می دهد و در عین حال به تفاوت های ظریف فرهنگی زبان مقصد نیز حساس است.

گواهینامه ها
مرحله آخر فرایند کنترل کیفیت ترجمه ما تصحیح است. این شامل ایجاد تغییرات نهایی در سند قبل از ارائه ترجمه نهایی به مشتری است. این مسلماً مهمترین مرحله فرایند ترجمه ما است. به عنوان بخشی از تعهدات خود به مشتریان ، ما به دنبال كاهش ریسك مشاغل هستیم ، بنابراین فقط از متخصصانی كه می توانیم برای ارائه كمكهای مربوطه و ارائه خدمات مورد نظر خود از یك خدمات ترجمه با کیفیت برتر و كیفیت ، به آنها اعتماد كنیم استفاده خواهیم كرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>