فرشته حسینی؛ بازیگری که یکشبه محبوب شد

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

فرشته حسینی؛ بازیگری که یکشبه محبوب شد

[ad_1]

رشته حسینی پیشتر گفتگو‌های انتقادی درباره نحوه برخورد ایرانی‌ها با مهاجران افغانستانی داشته است، اما او در گفتگو با شبکه طلوع هم شرایط سخت و تحقیر در ایران را کاملا رد نکرد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>