محمود موسوی مجد چگونه جاسوس سیا و موساد شد؟

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

محمود موسوی مجد چگونه جاسوس سیا و موساد شد؟

[ad_1]

الاخبار از قول منابع آگاه مدعی شد که به خاطر ملاحظات امنیتی، برخی جزئیات پرونده موسوی مجد اعلام نشده است و بعید نیست که این جزئیات در آینده اعلام شوند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>