مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی کِی باز می‌شود؟

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی کِی باز می‌شود؟

[ad_1]

مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری پیش‌بنی می‌کند: از نیمه تیرماه رفت و آمدهای گردشگری ایران با کشورهای همسایه، از سر گرفته شود.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>