(ویدئو) گیر کردن سگ پلیس بازنشسته در نیمکت پارک!

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

(ویدئو) گیر کردن سگ پلیس بازنشسته در نیمکت پارک!

[ad_1]

یک سگ لابرادور سه ساله که مدت ها در خدمت پلیس بوده پس از بازنشستگی بیش از اندازه چاق شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>