گوگل محقق راهنمای جستجوی مقاله

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

ارزیابی نسبت دادن به‌وجود منابع مطلوب و قابل اعتماد در امر انتشارات و استنادها مربوط است . چنین داده هایی در پایگاههای داده قابل اطمینان می‌باشند که بطور یگانه برای گردآوری آن به روشی منظم و در دست گرفتن شده از جمله فهرستهای نسبت دادن به اینترنت علم ها یا این که Scopus پباده سازی گردیده اند .

این مقر اطلاعات بایستی انتخابی باشند – آنان نمی توانند هر خبرنامه , کتاب علمی یا این که گزارشی را فهرست بندی نمایند .

پوشش آنان بخصوص در بخشها تحت ناقص است , بدین ترتیب میتوانید به جای آن از Google Scholar استعمال نمایید :

هنر و علم ها انسانی
علم ها اجتماعی ( به غیر از بعضی بخشها مربوط به طبی )
و به میزان کمتری

ریاضی
مهندسی
علم ها رایانه
اقتصاد
آیا برای بررسی نسبت دادن بایستی از گوگل اسکولار Google Scholar به کار گیری کنید؟
آیا می‌توانید به آن اعتماد کنید؟
خلل – فارغ از در اختیار گرفتن کیفیت :

Google Scholar به دلیل “ محتوای علمی ” اینترنت را خزیده البته فارغ از گزینش این یا این که سایتهایی که از آن به کارگیری می نماید یا این که از دست رفته است .
برای مثال حاصل دربرگیرنده سایتهای تبلیغاتی , فهرست صفحه ها مطالب و لیست تلاوت عصر است . بدین ترتیب :

نسبت دادن به نشریات ممکن است “ علمی ” نباشد
نتیجه ها ممکن است هنوز ناقص باشد – انتشاراتی که خزنده نبوده , یا این که آنلاین نیستند .
نسبت دادن به داده های نشریات قابل اطمینان نیست – بعضی وقت ها با نسبت دادن به نشریات یافت می شود که تکثیر آنها‌را قبلی از مورخ داعیه می نماید که نسبت دادن می نماید .
یک‌سری ورژن از به عبارتی تکثیر یافت می شود – تقسیم تعداد نسبت دادن . [Citates Scholar Google و اپلیکیشن / پلاگین ها ( در ذیل رجوع نمایید ) – می‌توانند در این مورد امداد کنند]
آیا میتوانید گروه ای از انتشارات تالیف کننده را تولید کنید؟
این سهل و آسان نیست چون :

جستجوی در دست گرفتن شده به وسیله نشانی نهادی قابلیت پذیر نیست – دستیابی به گروه ای قابل اعتماد , مخصوصا برای نویسندگان با نامهای تقریبا معمول , سخت است .
جستجوی بولی و کاوش در محدوده مورخ غیرقابل اعتماد است .
البته تو می توانی :

جستجوی توسعه یافته گوگل محقق را گزینش نمائید و از کاما معکوس استعمال نمایید :

پیشنهاد خیلی مهم نیست . مثلا “ راجرز , ارتباط ها همگانی ” یا این که “ رابطه ها همگانی راجرز ”
در حالتی که مدام اینگونه چاپ نکرده اید , بیشتراز یک مورد اول استعمال نکنید
در‌حالتی که مثلا پایین اسم دختر خانوم خویش منتشر نموده اید بیش تر از یک اسم را وارد نمایید – با OR یا این که مثلا “ Rogers , P ” یا این که “ Glegg , P ” ادغام فرمایید
کاوش را در یک یا این که بیشتر از 7 حوزه موضوعی گسترده محدود نمایید , البته انتخابی خیلی تعیین نکنید – اختصاص دادن به بخشها قضیه مدام ظریف نیست .
از اپلیکیشن و پلاگین های مرورگر که در تحت شرح داده شده به کار گیری فرمائید .
هنگام انجام این فعالیت برای خویش در Google Scholar ( در پایین مراجعه‌کنید ) میتوانید مطمئن گردید که لیست نشر درست است
نقل عهدوپیمان های محقق Google
یک محقق شخصی قادر است ویژگی ها خویش را در Google Scholar تولید نماید و لیستی از انتشارات خویش تولید نماید که بطور خودکار مشتمل بر یک شماره نسبت دادن شده به صورت مداوم آپ دیت شده‌است که پیوندی به مقاله ها نسبت دادن شده در Google Scholar است .

برای نام نویسی در‌این نصیب , روی “ نقل عهد و پیمان های اینجانب ” در سمت راست کلیک فرمائید . آیتم Help چگونگی تولید لیست انتشارات و ترکیب مورد ها تکراری را توضیح می‌دهد .

شاخص h شما به صورت خودکار محاسبه می شود

آیا می‌توانید اقدامات نسبت دادن را محاسبه کنید؟
در حالتی که میتوانید نمایه ای را در Google Scholar Citations تهیه فرمائید , می‌توانید از Google Scholar به کار گیری نمائید تا شاخص h را برای خویش محاسبه نماید , البته شما نمی توانید این عمل را از سمت فرد دیگری انجام دهید .

همینطور برنامه های قابل انعطاف افزاری قابل بارگیری و پلاگین های مرورگر هم موجود هست که می‌توانید از آنان استعمال فرمائید .

افزودنیهای اپلیکیشن / مرورگر

تکثیر یا این که هلاک – جامع ترین و اثرگذار ترین . می‌توانید سابقه تکراری را به راحتی ترکیب نمایید و مواقعی را که وابسته به شما نیست , برای تولید یک گروه مطلوب جدا نمایید .
شما می بایست آن را در کامپیوتر ویندوز خویش بارگیری نمایید – به حقوق و دستمزد قیم نیاز خواهید داشت – ( این عمل تنها با به کار گیری از مشابه سازی ویندوز قابل انجام در Mac است )
محقق – مرورگرهای Firefox

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>