COVID-19 است که به سرعت در حال تبدیل شدن به امریکا را علت مرگ

Category: کرین نیویورک Comments: No comments

فقط در هفته covid-19 مرگ باید snowballed از چند جدا شده از موارد به هزاران نفر در سراسر کشور در هر روز.

ایالات متحده جراح عمومی هشدار داده بود که در هفته گذشته خواهد بود مانند پرل هاربر به عنوان او تلاش برای ایجاد زمینه برای تهدید — اما معلوم شد که بیش از پنج بار به عنوان بسیاری از آمریکایی ها از درگذشت covid-19 هفته گذشته از کشته شده در جنگ جهانی دوم حمله.

شما می توانید درک مقیاس هنگامی که شما مقایسه یک هفته همه گیر مرگ و میر با چگونه بسیاری از مردم می میرند از علل عمده در یک نمونه در هفته است.

Coronavirus جان بیشتر

از بسیاری از علل دیگر

Covid-19 کشته و بیشتر مردم از آوریل 6 تا 12 آوریل از هر علت مرگ جز بیماری های قلبی به طور معمول می کند در حالت عادی مارس در هفته است.

قلب

بیماری

مزمن پایین تر

بیماری تنفسی

سکته مغزی

مغز

آنوریسم

آلزایمر

آنفولانزا و ذات الریه

بیماری های کلیوی

Coronavirus جان

بیشتر از بیشتر

علل دیگر

قلب

بیماری

Covid-19 کشته و بیشتر مردم از آوریل 6 تا 12 آوریل از هر علت مرگ جز بیماری های قلبی به طور معمول می کند در حالت عادی مارس در هفته است.

مزمن

پایین تر

تنفسی

بیماری

سکته مغزی

مغز

آنوریسم

Pneumonitis

پارکینسون

آلزایمر

خون بالا

فشار

بیماری کبد

آنفولانزا

ذات الریه

Septicemia

کلیه

بیماری

قلب

بیماری

Coronavirus جان بیشتر

از بسیاری از علل دیگر

Covid-19 کشته و بیشتر مردم از آوریل 6 تا 12 آوریل از هر علت مرگ جز بیماری های قلبی به طور معمول می کند در حالت عادی مارس در هفته است.

مزمن

پایین تر

تنفسی

بیماری

Pneumonitis

پارکینسون

سکته مغزی

مغز

آنوریسم

خون بالا

فشار

بیماری کبد

آلزایمر

Septicemia

کلیه

بیماری

آنفولانزا

ذات الریه

مزمن

پایین تر

تنفسی

بیماری

قلب

بیماری

Coronavirus جان بیشتر

از بسیاری از علل دیگر

Covid-19 کشته و بیشتر مردم از آوریل 6 تا 12 آوریل از هر علت مرگ جز بیماری های قلبی به طور معمول می کند در حالت عادی مارس در هفته است.

Pneumonitis

سکته مغزی

مغز

آنوریسم

پارکینسون

خون بالا

فشار

آلزایمر

بیماری کبد

Septicemia

آنفولانزا

ذات الریه

کلیه

بیماری

در اوایل و اواسط ماه مارس زمانی که امریکا شروع گسترده تعطیلی قرنطينه و اجتماعی فاصله, covid-19 ناشی از بسیاری از مرگ و میر کمتر از دیگر علل شایع — کمتر از یک هفته از بیماری مزمن کبدی و یا فشار خون بالا و به مراتب کمتر از خودکشی و یا شایع آنفولانزا. تا پایان ماه مارس تلفات بود و نزدیک به میانگین هفتگی مرگ و میر ناشی از دیابت و بیماری آلزایمر. به مارس هفتگی covid-19 مرگ و میر صعود گذشته کسانی که از حوادث و مزمن تنفسی تحتانی بیماری است. و هفته گذشته covid-19 کشته و بیش از به طور معمول مرگ از سرطان در این کشور در یک هفته. تنها بیماری قلبی شد و به احتمال زیاد برای کشتن بیشتر مردم که در هفته.

برخی از کارشناسان پیش بینی کرده بود که مرگ و میر می تواند قله هفته گذشته اما هیچ کاهش در این هفته با بالا عوارض شنبه (2,369) و چهارشنبه (2,441) و دیگری 2,206 در روز پنج شنبه. این بدان معناست که covid-19 در سرعت به بزرگترین قاتل آمریکایی این هفته است.

مارس 16

به راهپیمایی 22

337 مرگ و میر

اولین متحده coronavirus مرگ بود در فوریه. 29. این کشور برای اولین بار شاهد بیش از 20 مرگ و میر ناشی از covid-19 هر روز هفته مارس 16. در مقایسه با میانگین هفته coronavirus نیست و در عین حال در میان بالا رتبه 15 علل مرگ و میر.

آوریل 23

به مارس 29

2,024 مرگ و میر

ایالات متحده ثبت شده 128 coronavirus مرگ و میر در مارس 23, اولین روز با بیش از 100. بعد که هفته covid-19 شد کشته شدن بیش از 400 نفر در هر روز و کل هفته مرگ و میر ناشی از covid-19 گذشت 2,000.

مارس 30

به آوریل 5

7,095 مرگ و میر

مارس 30 روز اول بود که بیش از 500 نفر از covid-19. سه روز بعد بیش از 1 ، 000 آمریکایی ها در حال مرگ بودند هر روز از این بیماری است. مرگ و میر شده است کمتر از آن است که پس از.

مارس 6

آوریل 12

12,392 مرگ و میر

در این هفته از آوریل 6 تا 12 مشخص شده اوج مرگ و میر تا کنون با سهشنبه, مارس 10 مارک اولین بار هر کشور از ثبت نام بیش از 2 ، 000 مرگ و میر در یک روز نسبت به کوروناویروس.

مارس 16

به راهپیمایی 22

اولین متحده coronavirus مرگ بود در فوریه. 29. این کشور برای اولین بار شاهد بیش از 20 مرگ و میر ناشی از covid-19 هر روز هفته مارس 16. در مقایسه با میانگین هفته coronavirus نیست و در عین حال در میان بالا رتبه 15 علل مرگ و میر.

337 مرگ و میر

آوریل 23

به مارس 29

ایالات متحده ثبت شده 128 coronavirus مرگ و میر در مارس 23, اولین روز با بیش از 100. بعد که هفته covid-19 شد کشته شدن بیش از 400 نفر در هر روز و کل هفته مرگ و میر ناشی از covid-19 گذشت 2,000.

2,024 مرگ و میر

مارس 30

به آوریل 5

مارس 30 روز اول بود که بیش از 500 نفر از covid-19. سه روز بعد بیش از 1 ، 000 آمریکایی ها در حال مرگ بودند هر روز از این بیماری است. مرگ و میر شده است کمتر از آن است که پس از.

7,095 مرگ و میر

مارس 6

آوریل 12

در این هفته از آوریل 6 تا 12 مشخص شده اوج مرگ و میر تا کنون با سهشنبه, مارس 10 مارک اولین بار هر کشور از ثبت نام بیش از 2 ، 000 مرگ و میر در یک روز نسبت به کوروناویروس.

12,392 مرگ و میر

مارس 16

به راهپیمایی 22

آوریل 23

به مارس 29

337 مرگ و میر

2,024 مرگ و میر

اولین متحده coronavirus مرگ بود در فوریه. 29. این کشور برای اولین بار شاهد بیش از 20 مرگ و میر ناشی از covid-19 هر روز هفته مارس 16. در مقایسه با میانگین هفته coronavirus نیست و در عین حال در میان بالا رتبه 15 علل مرگ و میر.

ایالات متحده ثبت شده 128 coronavirus مرگ و میر در مارس 23, اولین روز با بیش از 100. بعد که هفته covid-19 شد کشته شدن بیش از 400 نفر در هر روز و کل هفته مرگ و میر ناشی از covid-19 گذشت 2,000.

مارس 30

به آوریل 5

مارس 6

آوریل 12

7,095 مرگ و میر

12,392 مرگ و میر

مارس 30 روز اول بود که بیش از 500 نفر از covid-19. سه روز بعد بیش از 1 ، 000 آمریکایی ها در حال مرگ بودند هر روز از این بیماری است. مرگ و میر شده است کمتر از آن است که پس از.

در این هفته از آوریل 6 تا 12 مشخص شده اوج مرگ و میر تا کنون با سهشنبه, مارس 10 مارک اولین بار هر کشور از ثبت نام بیش از 2 ، 000 مرگ و میر در یک روز نسبت به کوروناویروس.

مارس 16

به راهپیمایی 22

آوریل 23

به مارس 29

اولین متحده coronavirus مرگ بود در فوریه. 29. این کشور برای اولین بار شاهد بیش از 20 مرگ و میر ناشی از covid-19 هر روز هفته مارس 16. در مقایسه با میانگین هفته coronavirus نیست و در عین حال در میان بالا رتبه 15 علل مرگ و میر.

ایالات متحده ثبت شده 128 coronavirus مرگ و میر در مارس 23, اولین روز با بیش از 100. بعد که هفته covid-19 شد کشته شدن بیش از 400 نفر در هر روز و کل هفته مرگ و میر ناشی از covid-19 گذشت 2,000.

337 مرگ و میر

2,024 مرگ و میر

مارس 30

به آوریل 5

مارس 6

آوریل 12

مارس 30 روز اول بود که بیش از 500 نفر از covid-19. سه روز بعد بیش از 1 ، 000 آمریکایی ها در حال مرگ بودند هر روز از این بیماری است. مرگ و میر شده است کمتر از آن است که پس از.

در این هفته از آوریل 6 تا 12 مشخص شده اوج مرگ و میر تا کنون با سهشنبه, مارس 10 مارک اولین بار هر کشور از ثبت نام بیش از 2 ، 000 مرگ و میر در یک روز نسبت به کوروناویروس.

7,095 مرگ و میر

12,392 مرگ و میر

مارس 16

به راهپیمایی 22

آوریل 23

به مارس 29

مارس 30

به آوریل 5

مارس 6

آوریل 12

337 مرگ و میر

2,024 مرگ و میر

7,095 مرگ و میر

12,392 مرگ و میر

اولین متحده coronavirus مرگ بود در فوریه. 29. این کشور برای اولین بار شاهد بیش از 20 مرگ و میر ناشی از covid-19 هر روز هفته مارس 16. در مقایسه با میانگین هفته coronavirus نیست و در عین حال در میان بالا رتبه 15 علل مرگ و میر.

ایالات متحده ثبت شده 128 coronavirus مرگ و میر در مارس 23, اولین روز با بیش از 100. بعد که هفته covid-19 شد کشته شدن بیش از 400 نفر در هر روز و کل هفته مرگ و میر ناشی از covid-19 گذشت 2,000.

مارس 30 روز اول بود که بیش از 500 نفر از covid-19. سه روز بعد بیش از 1 ، 000 آمریکایی ها در حال مرگ بودند هر روز از این بیماری است. مرگ و میر شده است کمتر از آن است که پس از.

در این هفته از آوریل 6 تا 12 مشخص شده اوج مرگ و میر تا کنون با سهشنبه, مارس 10 مارک اولین بار هر کشور از ثبت نام بیش از 2 ، 000 مرگ و میر در یک روز نسبت به کوروناویروس.

Covid-19 است نه کشتار در همان سرعت در همه جا: در بدترین ضربه زمینه آن است که کشتار در بی نظیر هستند.

هفتگی مجموع covid-19 مرگ و میر در ایالت نیویورک و شهر نیویورک است به مراتب بیشتر از مقیاس عادی علل مرگ — توضیح داد که چرا بیمارستان ها در حال تلاش برای کنار آمدن. و اگر چه شیوع بیماری در شهرهای دیگر نیست به عنوان بد لوئیزیانا و ناحیه کلمبیا نیز تا به حال بیشتر covid-19 مرگ و میر بیش از هر نوعی علت مرگ و مير در هفته گذشته. در مکان هایی که آغاز شده اجتماعی فاصله و محدودیت در کسب و کار پیش از این مرگ و میر در هر هفته در حال کاهش: واشنگتن دچار زود پشت سر هم از این بیماری اما covid-19 آیا کشتن به عنوان بسیاری از مردم وجود دارد در هفته گذشته به عنوان در سایر نقاط داغ.

کالیفرنیا بوده است در امان شدت از بسیاری از کشورهای دیگر. Covid-19 مرگ و میر وجود دارد در هفته گذشته بودند و زیر نرخ ملی.

در ایالات متحده coronavirus نقاط داغ, covid-19 است که احتمالا علت مرگ

تعداد covid-19 مرگ و میر در این هفته از آوریل 6 تا 12 آوریل در مقایسه با سایر علل مرگ و مير در یک دمای مارس در هفته

ایالت نیویورک

شهر نیویورک

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

مزمن پایین تر resp.

آنفولانزا و ذات الریه

سکته مغزی آنوریسم

واشنگتن

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

سکته مغزی آنوریسم

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

واشنگتن

کالیفرنیا

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

آلزایمر

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

آلزایمر

مزمن پایین تر resp.

ایالت نیویورک

شهر نیویورک

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

مزمن پایین تر resp.

آنفولانزا و ذات الریه

سکته مغزی آنوریسم

واشنگتن

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

سکته مغزی آنوریسم

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

واشنگتن

کالیفرنیا

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

آلزایمر

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

آلزایمر

مزمن پایین تر resp.

ایالت نیویورک

شهر نیویورک

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

مزمن پایین تر resp.

آنفولانزا و ذات الریه

سکته مغزی آنوریسم

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

واشنگتن

واشنگتن

کالیفرنیا

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

آلزایمر

سکته مغزی آنوریسم

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

آلزایمر

مزمن پایین تر resp.

ایالت نیویورک

شهر نیویورک

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

مزمن پایین تر resp.

آنفولانزا و ذات الریه

سکته مغزی آنوریسم

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

واشنگتن

واشنگتن

کالیفرنیا

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

آلزایمر

سکته مغزی آنوریسم

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

آلزایمر

مزمن پایین تر resp.

ایالت نیویورک

شهر نیویورک

واشنگتن

واشنگتن

کالیفرنیا

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

بیماری های قلبی

مزمن پایین تر resp.

آنفولانزا و ذات الریه

آلزایمر

سکته مغزی آنوریسم

سکته مغزی آنوریسم

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

آلزایمر

سکته مغزی آنوریسم

مزمن پایین تر resp.

مزمن پایین تر resp.

این نمودار مقایسه covid-19 مرگ و میر عادی تعداد مرگ و میر در این زمان از سال در این کشور و یا در هر کشور خاص و یا شهرستان با توجه به مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری. مرگ تعداد به طور متوسط از ماه است که بیش از پنج سال گذشته داده است. آن را بیش از یک سال برای اپیدیولوژی و آمار برای محاسبه نهایی و رسمی تلفات covid-19 قرار داده و آن را به چشم انداز. اندازه گیری در برابر معمول مرگ و میر, اما, covid-19 است که در حال حاضر بزرگترین قاتل در بسیاری از نقاط کشور است.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>