کومو تقبیح ناعادلانه مدرسه کمک اما تقصیر خود را!

Category: کرین نیویورک Comments: No comments

او در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه, در روز 100 از این بیماری همه گیر و روز 15 از اعتراضات نژادی مغرضانه پلیس رژیم صهیونیستی است. اندرو کومو برافراشته در برابر بی عدالتی این است که به فقیر مدارس خیلی کمتر پول از غنی هستند. شاید او فراموش کرده او شده است فرماندار برای تقریبا 10 سال است که در آن زمان بسیار کمی انجام شده است و اساسا به تغییر یک سیستم است که دولت همچنان به ارسال ارزش دلار به ثروتمندترین مناطق آموزش و پرورش.

در اینجا ضربه زن: او می تواند چیزی در مورد آن در حال حاضر.

این نمودار از شهروندان بودجه کمیسیون نشان می دهد که در آن پول می آید از برای 20 درصد ثروتمندترین مناطق در وزارت امور خارجه نیویورک, شهرستان و 20 درصد از فقیرترین مناطق برای سال مالی منتهی به 30 ژوئن 2018.

دولت های محلی و فدرال در مجموع

غنی $ 4,804 $26,394 $ 304 $31,502

ثروتمند 6,710 19,002 352 26,064

نیویورک 9,983 16,647 1,653 28,283

بسیار ضعیف 14,946 8,076 795 23,818

فقیرترین 16,284 4,880 1,393 22,557

و در حالی که دولت داده است بیشتر پول به فقیر منطقه (اما نه شهر نیویورک) از سال 2006 آن را در ادامه به ارائه افزایش قابل توجهی به این منطقه قادر به تامین مالی آموزش و پرورش خود را با توجه به آمار و ارقام از CBC.


در واقع اشاره CBC دولت بودجه متخصص David Friedfel بودجه به تصویب رسید و این بهار را می دهد در هر منطقه به همان مقدار از پول برای سال آینده است که آنها در این سال است.


اگر خواسته و فرماندار بود و نمی خواست در مورد نقش او در این نابرابری در هزینه های مدرسه در کنفرانس مطبوعاتی—کومو احتمالا می گویند که این شکست بود که آموزش و پرورش هزینه های مجلس خواستار تصویب بودجه است.

اما اگر فرماندار جدی در مورد پایان دادن به نابرابری او عمل می تواند در کاهش بودجه او می گوید لازم خواهد بود به دولت 10 میلیارد دلار یا بیشتر کسری. قوه مقننه داده است بودجه خود را مدیر قدرت فوق العاده ای به آن کاهش. قطع کمک به ثروتمند منطقه به طور کامل و به عنوان کوچک که ممکن است به فقیرترین مناطق.

آنچه را که کلیشه? “قرار دادن پول خود را که در آن دهان خود را است.”


tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>