کومو پرده ترمینال جدید بخشی از لاگاردیا قبل

Category: کرین نیویورک Comments: No comments

یک ترمینال جدید مطرح است برای باز کردن در فرودگاه لاگاردیا مارک آخرین گام رو به جلو در قبل از یک مرکز پس از تشبیه به “یک کشور جهان سوم” سابق معاون رئیس جمهور جو بایدن.

رژیم صهیونیستی. اندرو کومو و پورت مقامات نیویورک و نیوجرسی, مدیر اجرایی, Rick پنبه با حضور چهار برش روبان برای, جدید, 840,000 فوت مربع ترمینال B میله میله برای باز کردن در روز شنبه.

فرودگاه افتتاح شد در اواخر دهه 1930 اما تا به حال تبدیل شدن به یک تنگ منسوخ یادگار زمان بایدن گفت: در سال 2014 که پیاده وجود دارد مانند اینکه “در برخی از کشور جهان سوم.”


پنج سال 8 میلیارد دلار قبل است و در سال چهارم آن است و جایگزینی شش concourses اضافه 72 دروازه و بهبود پارکینگ و دسترسی به جاده. اکثر کمک های مالی است که از منابع خصوصی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی. یک پروژه جداگانه برای ساخت یک راه آهن لینک به منهتن تایید شده توسط بندر مقام.

مسافرت هوایی کاهش یافته است بیش از 90 درصد در لاگاردیا و دیگر نیویورک-فرودگاه های منطقه با توجه به Covid-19 بیماری همه گیر.

“بدون شک سفر هوایی را بازیابی” پنبه گفت. “این یک سوال اگر این سوال از زمانی که. ما در حال ساخت این پروژه ها برای آینده است.”


tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>