آتش سوزی آتش سوزی خانه در سیلوام اسپرینگز

Category: آرکانساس Comments: No comments

سیلوام اسپرینگز — سازمان آتش نشانی در پاسخ به یک خانه آتش در مدت کوتاهی پس از 10:30 صبح روز یکشنبه در سیلوام اسپرینگز.

این housee واقع در 2302 Mt. زیتون سنت به نظر می رسد به فرا گرفته بود. آتش نشانان در اولین مبارزه آتش از داخل قبل از استقرار در خارج از شیلنگ. آتش نشانان در صحنه معتقد بودند هیچ کس در محل اقامت در زمان.

آتش نشانان مبارزه با آتش سوزی در 2302 Mt. زیتون سنت یکشنبه در سیلوام اسپرینگز. آتش نشانان در اولین مبارزه آتش از داخل قبل از استقرار در خارج از شیلنگ.”>
عکس توسط گراهام توماس
آتش نشانان مبارزه با آتش سوزی در 2302 Mt. زیتون سنت یکشنبه در سیلوام اسپرینگز. آتش نشانان در اولین مبارزه آتش از داخل قبل از استقرار در خارج از شیلنگ.

آتش نشانان مبارزه با آتش سوزی در 2302 Mt. زیتون سنت یکشنبه در سیلوام اسپرینگز. آتش نشانان در اولین مبارزه آتش از داخل قبل از استقرار در خارج از شیلنگ.”>
عکس توسط گراهام توماس
آتش نشانان مبارزه با آتش سوزی در 2302 Mt. زیتون سنت یکشنبه در سیلوام اسپرینگز. آتش نشانان در اولین مبارزه آتش از داخل قبل از استقرار در خارج از شیلنگ.

آتش نشانان مبارزه با آتش سوزی در 2302 Mt. زیتون سنت یکشنبه در سیلوام اسپرینگز. آتش نشانان در اولین مبارزه آتش از داخل قبل از استقرار در خارج از شیلنگ.”>
عکس توسط گراهام توماس
آتش نشانان مبارزه با آتش سوزی در 2302 Mt. زیتون سنت یکشنبه در سیلوام اسپرینگز. آتش نشانان در اولین مبارزه آتش از داخل قبل از استقرار در خارج از شیلنگ.

اخبار عمومی در 05/31/2020

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>