آبی طول می کشد عمل به تقویت و نیرومندی در میان Covid-19

Category: وب وایر Comments: No comments

این Covid-19 وضعیت یک چالش برای اقتصاد جهانی و در ادامه به علت عدم قطعیت قابل توجهی برای آبی عملیات و کسب و کار در مناطق. آبی است که مصرف شرکت اقدامات لازم برای اطمینان از یک محیط کاری امن کمک به جوامع عملیات حفظ و حفاظت از نقدینگی از جمله اصلاح قبلا ابلاغ سود سهام پیشنهادی و اجرای capex یخ.

“اولویت ما این است که سلامت و ایمنی مردم و جوامع که در آن عمل می کنیم. با قوی کاهش اقدامات و برنامه های احتمالی در سراسر شرکت ما را از ادامه عملیات تا حد امکان نگه داشتن چرخ چرخش به نفع مردم ما کسب و کار ما جوامع محلی و جامعه می گوید:” رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت Hilde Merete Aasheim.

“ما به طور مداوم بررسی بیشتر اقدامات به عنوان وضعیت توسعه” Aasheim می گوید.

زمان کاهش اقدامات عبارتند از:

 • موقت curtailments و lay-offs
 • آبی انجماد 25 درصد باقی مانده 2020 capex
 • به تعویق افتاد Husnes آلومینیوم کارخانه راه اندازی مجدد
 • هزینه کاهش و هزینه اضافی نظم و انضباط در سراسر شرکت
 • شرکت مدیریت حقوق و دستمزد هیئت مدیره یخ و هیچ جایزه برای سال 2020
 • هیئت مدیره قطعنامه به اصلاح سود سهام پیشنهاد NOK 1.25 هر سهم و به جای آن پیشنهاد می کنند که هیئت مدیره مجاز است برای حل و فصل توزیع سود در مرحله بعد اگر شرایط اجازه می دهد برای آن

آبی است توصیه های زیر از محلی و بین المللی و مقامات بهداشتی برای محدود کردن گسترش و تاثیر Covid-19. کاهش اقدامات شامل متناوب شیفت تفکیک از واحد های مسافرتی, محدودیت های اجتماعی فاصله و بهداشت شخصی اقدامات برای حفاظت از کارکنان و جوامع محلی.

“در حالی که ما فوری ترین اولویت حفاظت از مردم و کسب و کار در اینجا و در حال حاضر این نیز مهم است به آینده فکر می کنم. ما مجموعه ای از یک جهت روشن برای آبی برای بلند کردن سودآوری و رانندگی پایداری و ما نیاز به آماده شدن برای بازگشت به حالت عادی عملیات” Aasheim می گوید.

“با در نظر گرفتن شرکت اقدامات و تطبیق با تقاضای تغییر وضعیت ما قرار دارد برای بازگشت سریع به حالت عادی به عنوان به زودی به عنوان وضعیت آن. من با خوشحالی با چابکی و تعهد مردم ما به آب ما به گیاهان و به جوامع محلی ما.”

در علاوه بر این به سلامت داخلی و اقدامات ایمنی. آبی است که حمایت از جوامع محلی در تلاش های خود و نیز تهیه مواد و محصولات به مشتریان با نقش کلیدی در اداره Covid-19 بیماری همه گیر.

کاهش اقدامات مالی

در ارتباط با انتشار سه ماهه چهارم سال 2019 گزارش مالی آن ابلاغ شد که هیئت مدیره پیشنهاد می کنم به مجمع عمومی سود سهام از NOK 1.25 هر سهم پرداخت می شود در ماه مه سال 2020 است. با توجه به عدم قطعیت قابل توجهی مربوط به Covid-19 و تاثیر آن بر آبی را عملیات و بازارهای مالی, هیئت حل شود نه برای پیشنهاد به مجمع عمومی سود سهام از NOK 1.25 هر سهم همانطور که قبلا اعلام شد. هیئت مدیره پیشنهاد به مجمع عمومی که آن را اعطا قدرت از وکیل به توزیع سود سهام بر اساس 2019 سالانه حساب. قدرت از وکیل استفاده می شود اگر هیئت مدیره در اختیار آن بداند که شرایط بازار و آبی وضعیت مالی اجازه می دهد برای آن است. وکالت خواهد بود محدود به حداکثر سود سهام پرداخت NOK 2.6 میلیارد دلار مربوط به NOK 1.25 هر سهم و منقضی خواهد شد در تاریخ سالانه مجمع عمومی در سال 2021.

اگر چه آبی جامد است ترازنامه و نقدینگی با NOK 12.3 میلیارد دلار به صورت نقدی تا پایان Q4 2019 و همچنین به عنوان یک undrawn دلار 1.6 میلیارد گردان تسهیلات اعتباری در وضعیت کنونی این هیئت معتقد است که پرداخت سود سهام در مارس و درخواست مجوز برای یک پتانسیل بعدا پرداخت است مناسب اندازه گیری برای حفاظت از این شرکت نقدینگی در زمان نامشخص است. هیئت مدیره تصمیم به اصلاح قبلا ابلاغ سود سهام پیشنهاد کند که ان تغییر کلی سیاست تقسیم سود با 40 درصد نسبت پرداخت از درآمد خالص گزارش شده در طول چرخه با NOK 1.25 هر سهم در نظر گرفته شده به عنوان یک طبقه.

بیشتر به حفاظت از نقدینگی آبی است تصمیم به توقف حدود 25 درصد باقی مانده هزینه های سرمایه در سال 2020 توسط NOK 2 میلیارد تا ما را دید بیشتر و در نتیجه به روز رسانی capex برآورد برای سال 2020 بودن NOK 7.5-8 میلیارد دلار تا اطلاع ثانوی.

برای انطباق با سرعت رو به وخامت بازار آبی نیز تصمیم گرفت برای به تعویق انداختن راه اندازی مجدد از 95 000 تن ظرفیت در Husnes آلومینیوم کارخانه در نروژ است. این سطح شیب دار تا در اصل برنامه ریزی شده برای شروع در نیمه اول سال 2020 است اما در حال حاضر به تعویق افتاد به Q3 سال 2020 در اولین انتظار تحولات بازار و چشم انداز به نیمه دوم سال است.

آبی و نیز در نظر گرفتن اقدامات برای کاهش هزینه در سراسر شرکت از جمله مجبور تعطیلات تاخیر در پروژه ها و به طور موقت اخراج. در مجموع آبی تا به حال به طور موقت اخراج حدود 1 400 کارکنان به عنوان دولت-محدودیت های تحمیل شده و رو به وخامت تقاضا منجر به تعطیلی و کاهش تولید در گیاهان است.

شرکت مدیریت هیئت مدیره تصمیم گرفته است برای خودداری از افزایش حقوق و دستمزد در سال 2020 به عنوان به خوبی به عنوان پاداش پرداخت برای سال 2020 کمک به تلاش جمعی برای کاهش هزینه در این زمان به چالش کشیدن وضعیت.

آبی را بهبود برنامه تلاش های در حال حرکت رو به جلو با سرعت کامل با افزایش تمرکز بر هزینه اهرم ما در این زمان نامشخص است. اما آن را سخت خواهد بود برای رسیدن به هدف کلی برای سال 2020 با توجه به انتظار کمبود حجم و همچنین تحولات بازار. بهبود کلی هدف از NOK 7.3 میلیارد دلار برای 2023 هنوز هم می ایستد.

“آبی اولویت در حال حاضر این است که سلامت و ایمنی در حالی که نگه داشتن چرخ چرخش حفظ عملیات و تولید پول نقد” Aasheim می گوید. “در همان زمان ما نیاز به فکر می کنم جلوتر و موقعیت این شرکت برای آینده به عنوان قوی و سودآور رهبر صنعت ساخته شده بر روی نوآوری و پایداری است.”

عملیاتی به روز رسانی

این Covid-19 وضعیت به طور فزاینده ای بر اقتصاد جهانی و همچنین آلومینیوم تقاضا منجر به تعطیلی و کاهش تولید در بسیاری از سایت آبی. این تاثیر در حال حاضر قابل مشاهده در اکسترود راه حل با افزایش تعداد سایت های که به طور موقت بسته و یا تولید در سطوح بسیار پایین. در اولیه فلز رو به وخامت تقاضا منجر شده است به طور موقت تعطیل بازیافت امکانات و تعویق Husnes سطح شیب دار تا.

 • بوکسیت و آلومینا: عملیات عمدتا در حال اجرا به صورت عادی. بازار بالا عدم قطعیت است.
 • انرژی: عملیات عمدتا در حال اجرا به صورت عادی. بازار بالا عدم قطعیت است.
 • اولیه فلزی: تولید اولیه عملیات عمدتا در حال اجرا به صورت عادی. Husnes سطح شیب دار تا به تعویق افتاد Q3 سال 2020 در اولین. Recycler Azuqueca به طور موقت idled این هفته در حالی که بازیافت لوس و Clervaux شد به طور موقت idled هفته گذشته است. بازار بالا عدم قطعیت است.
 • محصولات نورد: عملیات عمدتا در حال اجرا به صورت عادی اما تاثیر انتظار می رود به عنوان مشتریان بسته شدن تولید به خصوص در بخش خودرو.
 • اکسترود راه حل: افزایش تعداد سایت ها در حال حاضر تحت تاثیر این وضعیت با کاهش تولید در سایت های مختلف. حدود 35% از سایت های در حال اجرا در حدود سطح نرمال حدود 40 درصد در حال اجرا هستند در کاهش سطح و حدود 25 درصد از سایت ها یا بسته و یا در حال اجرا در سطوح بسیار پایین

کنفرانس تلفنی
آبی میزبان یک کنفرانس تلفنی از جمله Q&A برای تحلیلگران و سرمایه گذاران و روزنامه نگاران در 09:00 CEST (03:00 AM EDT, 08:00 BST, 07:00 UTC) در جمعه 3 آوریل سال 2020 است. ارائه مواد متصل است و نیز در دسترس خواهد بود در www.hydro.com. این رویداد خواهد شد که توسط رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت Hilde Merete Aasheim و CFO Pål Kildemo.

برای پیوستن به این رویداد لطفا با استفاده از زیر “برای پیوستن کلیک کنید” لینک 5-10 دقیقه قبل از شروع زمان. از شما خواسته خواهد شد را وارد کنید شماره تلفن خود را و جزئیات ثبت نام. این رویداد کنفرانس سیستم خواهد شد با شما تماس بر روی شماره تلفن شما ارائه و محل شما را به این رویداد. لطفا توجه داشته باشید که “برای پیوستن کلیک کنید” لینک فعال می شود 15 دقیقه قبل از شروع برنامه ریزی شده زمان.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.nettny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>