هویت های منتشر شده برای لیتل راک در آشکار قتل-خودکشی

Category: آرکانساس Comments: No comments

لیتل راک پلیس در روز یکشنبه منتشر شد نام این مرد و زن که مرده یافت شد در داخل یک محل اقامت بعد از ظهر شنبه در آنچه در حال بررسي است به عنوان یک قتل-خودکشی.

پلیس در انتشار اخبار گفت که شواهد اولیه از صحنه نشان داد مرگ گیل رینولدز 67 به قتل و مرگ جفری رینولدز, 68, به یک خودکشی است. هر دو دچار زخم گلوله.

مقامات جستجوی محل اقامت نیز یافت می شود باقی مانده از یک سگ است که به نظر می رسد به اند و به عنوان یک نتیجه از زخم گلوله.

اجساد کشف شده در 19116 Summershade درایو حدود یک مایل در غرب Chenal پارک وی توسط گیل رینولدز’ ناپدری جان Perdzock. او را به اقامت در بر داشت و آنها را قبل از تماس با 911, به گفته پلیس.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>