کمی Rock School District میزبانی یک فروم در 5:30 p. m. روز شنبه به جمع آوری ورودی در جامعه, مدرسه, مدیره, انتخابات, گزینه های منطقه.

جلسه, برگزار می شود, در منطقه مرکزی در 810 W. مرخم سنت را به تمرکز بر روی سه گزینه برای انتخابات هیئت مدیره مدرسه در مناطق که یکی از آنها انتظار می رود برای استفاده در آینده نوامبر انتخابات از نه عضو هیئت مدیره مدرسه.

هر یک از این سه گزینه را می توان در منطقه سایت: lrsd.org.

بینندگان از این گزینه می توانید با کلیک بر روی یک منطقه به فاش کردن جمعیت اطلاعات دموگرافيک برای منطقه است. علاوه بر بینندگان می توانید با کلیک بر روی آیکون ذرهبین و نوع در آدرس خود را به نام خیابان و منطقه در هر طرح که در آن زندگی می کنند.

منطقه ایجاد کرده است یک بررسی که بر روی سایت است که در آن از بینندگان خواسته می شود که به می گویند که منطقه انتخاب آنها ترجیح می دهند یا ترجیح نمی دهم.

هر گزینه شامل نه مناطق نه جدید اعضای هیئت مدیره مدرسه. یکی از اهداف هر انتخابات منطقه طرح این است که نسبتا برابر جمعیت در هر منطقه است. جمعیت مورد استفاده در گزینه ها بر اساس داده های سرشماری سال 2010 آمریکا است که در آخرین فیلم های موجود برای سرشماری.

یکی از گزینه پیشنهادی خوشه انتخابات حوزه با هم به صورت نه انتخابات مناطق.

یکی دیگر از گزینه ابداع شد توسط ساختمان مناطق اطراف گروه از مدارس ابتدایی است.

گزینه سوم ایجاد مناطق قابل ملاحظه ای در برابر جمعیت و یا “کم شدند.”

کوچک سنگ مدرسه منطقه در حال حاضر تحت کنترل دولت است و نه به حال یک محلی منتخب هیئت مدیره مدرسه از ژانویه 2015. آرکانزاس, تخته, آموزش و پرورش برنامه ریزی شده انتخابات از نه عضو هیئت مدیره برای نوامبر.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.dehec.sutny.im