افزایش ستاره ها در املاک و مستغلات 2020

به عنوان شهر هدایت یک بیماری همه گیر بهداشت و یک تحول جدید “عادی” املاک و مستغلات صنعت فولاد خود را برای امروز آن را به عنوان آماده برای فردا. در انتخاب 79 آفرین برای crain’s 2020 لیست از افزایش ستاره ها در املاک و مستغلات ما به دنبال برجسته کردن واقعی رانندگان نیویورک املاک و مستغلات موتور—آن دسته از افرادی که شن و نبوغ قدرت منطقه پیشرفت و رشد این صنعت. و بنابراین ما انجام داد. حرفه ای املاک و مستغلات ساخته شده است که این لیست را تشکیل می دهند مجموعه ای قابل توجه از توسعه دهندگان و کارگزاران وکلا کارآفرینان و حسابداران و طراحان و مشاوران و مدیران پروژه و متفکرین. در نهایت املاک و مستغلات “ستاره” انتخاب شدند برای خود دستاوردهای حرفه ای و دخالت خود را در جامعه و صنعت سازمان. خواندن در مورد آنها و … و آماده شدن برای الهام!