مکزیک همه گیر مرگ و میر صعود توسط 1,092

Category: آرکانساس Comments: No comments

مکزیک-شهرستان — مقامات مکزیک روز جمعه صادر شده خود را در کمترین روزانه شمارش مرگ و میر در عین حال از کروناویروس گفت: بیش از 1000 نفر جان خود را از دست نشانه ای از چگونه همه گیر ثابت شده است به مراتب بیشتر و باطل از دولت پیش بینی کرده بود.

این 1,092 مرگ و میر رخ نمی دهد در یک روز. بلکه بسیاری از مرگ گزارش شد و به تاخیر افتاد — مشترک رویداد به عنوان سوابق را راه خود را به دولت مرکزی است. یک نمودار نمایش داده شده در وزارت بهداشت در کنفرانس خبری چهارشنبه شب نشان داد که مجموع مرگ و میر در هر فرد در روز به حال بیش از 350 تا کنون.

در مجموع مکزیک گزارش شده 11,729 مرگ و میر افرادی که تا به حال آزمایش مثبت برای کوروناویروس. مقامات اذعان واقعی کل بالاتر است و از آنجا که بسیاری از قربانیان مرگ قبل از آنها می تواند آزمایش می شود.

هوگو لوپز-Gatell ارشد وزارت بهداشت رسمی که هماهنگ مکزیک coronavirus مبارزات انتخاباتی به خبرنگاران گفت: چهره های جدید وارد شده بود از بیمارستان های مختلف با مرگ و میر اتفاق می افتد در تاریخ های مختلف. “در اینجا ما باید یک بازی بسیار قدیمی از برخی دولت از مارس 25,” او گفت: با اشاره به نمودار. آن را بلافاصله روشن نیست که چرا شمارش ممکن است شروع به پریدن کرد تا به طور چشمگیری در یک روز.

[CORONAVIRUS: اینجا را کلیک کنید برای ما پوشش کامل ” arkansasonline.com/coronavirus]

مقامات مکزیکی باید اذعان کرد که این ویروس در حال تبدیل به کشنده تر از آنها انتظار داشتند.

مکزیک گزارش اول خود را تایید coronavirus موارد در فوریه. 28 روز قبل از شهر نیویورک انجام داد. اما در حالی که نیویورک موارد به سرعت سر به فلک کشید مکزیک صعود آهسته تر. رئیس جمهور آندرس مانوئل لوپز Obrador گفت: در ماه گذشته که مکزیک بود “تحت سلطه” این بیماری همه گیر.

در حال حاضر این سرمایه است که در مرکز این کشور را بحران بهداشتی. مقامات گفته اند که موارد جدید را به اوج رسید با برخی از نشانه هایی از کاهش است. مرگ و میر با این حال باید ماند سرسختانه بالا برای روز.

مکزیک به دنبال یک بحث سیاست نیست به دنبال توده تست برای ویروس. در عوض مقامات پیش بینی کرده اند که این بیماری همه گیر است البته با تماشای موارد در یک نمونه مجموعه ای از مراکز پزشکی در سراسر کشور و ساخت مدلهای ریاضی است. یک مستند تحمیل شد در مارس 23, زمانی که مقامات گفت: موارد بودند شروع به ضرب.

گالری: شیوع کروناویروس در مکزیک

[گالری بارگذاری بالا ؟ اینجا را کلیک کنید برای عکس های بیشتر ” arkansasonline.com/65mexico/]

منتقدان گفته اند که قرنطینه شده اند باید تحمیل زودتر و بیشتر به شدت.

بسیاری از عوامل منجر به افزایش مرگ و میر. مکزیک رنج می برد برخی از نیمکره بالاترین سطح چاقی و فشار خون بالا و دیابت, بیماری اغلب مربوط به رژیم غذایی فقیر و عوامل پیچیده برای covid-19.

در بخش هایی از این کشور ساکنان شروع به ترک خانه های بیشتر در روز های اخیر.

این کشور در بیمارستان را تیره و تار برای درمان coronavirus قربانیان. دولت گسترش بیمارستان ظرفیت در مقیاس بزرگ در ماه های اخیر نیست و اجرا از تخت. اما این سیستم شده است گرفتار سرمایهگذاری ناکافی و عدم پزشکان و پرستاران.

مکزیک به پایان رسید خود را در سراسر کشور مستند آخرین آخر هفته جایگزینی آن با یک سیستم است که می دهد بیشتر گریز به کشورهای با موارد کمتر. هنوز هم اکثریت قریب به اتفاق کشور باقی مانده در “قرمز” خطر دسته با اکثر ادارات و شرکت ها و مدارس بسته شده است.

یک بخش در 06/05/2020

tinyurlis.gdclck.ruulvis.nettny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>