پدران جدید در Aviva را بیش از پنج ماه مرخصی والدین

Category: وب وایر Comments: No comments

 • 23 درصد افزایش در تعداد پدران در نظر گرفتن برابر والدین ترک در سال 2019 در مقابل 2018.
 • جدید پدران در Aviva در انگلستان گرفته اند به طور متوسط 22 هفته مرخصی پس از آن برابر والدین ترک سیاست معرفی شد اما در مقابل به طور متوسط دو هفته گذشته.
 • 97 درصد از پدران در Aviva در انگلستان در زمان بیش از دو هفته در مقایسه با میانگین ملی از 31 درصد از واجدین شرایط پدران است که با استفاده از دو هفته مرخصی در سال گذشته*.
 • 32 درصد از Aviva انگلستان پدران جدید کار انعطاف پذیری زمانی که آنها بازگشت به کار.

آمار و ارقام جدید از Aviva نشان می دهد که چگونه برابر والدین را ترک می تواند تبدیل به پدر و مادر الگوهای در انگلستان با پدران جدید در حال حاضر به طور متوسط پنج ماه مرخصی والدین در پرداخت کامل در مقایسه با میانگین ملی از دو هفته است. ارقام آمده از تحقیقات انجام شده توسط Aviva در میان کارکنان خود به بررسی تاثیر برابر والدین, ترک, دو سال پس از Aviva یکی از اولین و مهمترین انگلستان شرکت برای ارائه چنین سیاست.

پس از معرفی آن در ماه نوامبر سال 2017 1380 Aviva کارکنان در انگلستان ساخته شده با استفاده از سیاست که 680 بودند و پدران است. Aviva در انگلستان ارائه می دهد تمام پدر و مادر جدید 12 ماه مرخصی والدین با شش ماه در پرداخت اولیه.

در سال 2019 وجود دارد 11 درصد افزایش در مقدار پدری روز گرفته شده در مقایسه با سال 2018 و افزایش 23 درصد در تعداد پدران در نظر گرفتن ترک در مقایسه با سال 2018 است.

لیندزی Rix, Aviva مدیر عامل انگلستان پس انداز و بازنشستگی گفت:

“هنگامی که موانع را برداشته و حق فرهنگ در جایی است که مردان علاقه مند به زمان بیشتری از کار را به مراقبت از خود را برای خانواده های جوان است. برابر با مرخصی والدین را می توان قدرتمند کاتالیزور برای تغییر محل کار فرهنگ و تجربه های جدید پدر و مادر است.”

“ما معتقدیم که رویکرد ما به والدین ترک کار است چرا که تعدادی از عوامل. برای اولین بار وجود دارد فعال و پر سر و صدای حمایت از رهبران ارشد که خود را به ماه و نه هفته از مرخصی والدین. دوم این است که سادگی و سهولت از سیاست وجود ندارد چاپ کوچک. سوم, پشتیبانی وجود دارد فراتر از پدری دوره خود را – هنگامی که همکاران بازگشت به کار وجود دارد گسترده ای در دسترس برای کار انعطاف پذیر. ما کار سخت برای عادی سازی آن – بیشتر افرادی که همکاران گرفتن طولانی والدین ترک برای آنها احساس می کنید قادر به انجام این کار نیز هست.”

این Aviva تحقیقات همچنین نشان می دهد که 43 درصد از پدران نگران بودند این امر تاثیر منفی در زندگی حرفه ای خود را (در مقایسه با 20% زنان). در عین حال با وجود این افزایش در مردان در نظر گرفتن ترک نشان می دهد آن را به جلوگیری از آنها را. این است که به احتمال زیاد به منعکس کننده این واقعیت است که همکاران توصیف خط قوی مدیر پشتیبانی: 92 درصد از کسانی که از همکاران سوال گفت: خط خود را manager به حمایت از تصمیم خود را به والدین را ترک کنند.

وجود دارد یک تفاوت مشخص شده اما در مورد چگونه پدر و مادر به کار بازگشت. بیشتر زنان هنوز هم “به طور رسمی” تغییر ساعات کار خود را از مردان با تنها 2 درصد از مردان تغییر قرارداد ساعت, در مقایسه با 29 درصد از زنان است. اما 32 درصد از مردان سوال گفت: آنها کار انعطاف پذیری و یا چگال ساعت در هنگام بازگشت به کار در اکثر موارد ‘رسمی’.

لیندزی Rix نظر:

“بسیاری از همکاران مرد گفت: برابر مرخصی والدین به آنها کمک کرد تا به درک بهتر آنچه که در بازگشت به کار شده است مانند جدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ما خواهد بود با ردیابی این در طول سال های آینده برای دیدن دقیقا چگونه آن را ممکن است تاثیر مثبتی بر شکل از کسب و کار ما. ما همچنین شاهد یک افزایش در تعداد از پدران مایل به کار انعطاف پذیری بیشتر زمانی که آنها بازگشت نشان می دهد که در برابر والدین مؤثر است که.”

با این وجود زنان در Aviva ادامه به طور قابل توجهی طولانی تر از دوره مرخصی والدین نسبت به مردان (311 روز v 158 روز) و تنها 18 درصد از زنان گفت: آنها تغییر نمی کند اصلی خود ساعت کار در مقایسه با 62% از مردان است.

لیندزی Rix ادامه می دهد:

“ما فقط دو سال را در برابر والدین ترک در Aviva و ما هنوز در حال یادگیری در مورد تاثیر آن. اما آنچه روشن است آن است که کمک به حذف موانع و کمک به آن است برای ایجاد یک متنوع تر و فراگیر فرهنگ که به نفع همه است. ما ادامه خواهد داد برای کمک به مردم درک کنند که چگونه این می تواند کار را برای آنها و تشویق مردم به استفاده از آن.”

مطالعات موردی از مرد و زن کارمند که گرفته اند / برنامه ای برای گرفتن مرخصی والدین در دسترس هستند.

– به پایان می رسد –

منابع

*”حدود 31% از افراد واجد شرایط جدید پدران (203,000 مردان) با استفاده از مرخصی در سال گذشته* در مقابل 32 درصد (213,000 مردان) در سال گذشته است.” منبع *تا پایان سال 31 مارس 2019. منبع: HMRC

داده ها پس از مقدمه ای از برابر والدین ترک سیاست مربوط به 19 نوامبر 2017 به 30 دسامبر 2019.

یافته های گرفته شده از یک مطالعه از 343 کارکنان ساخته اند که استفاده از Aviva والدین ترک سیاست.

در مورد Aviva والدین ترک سیاست:

در انگلستان Aviva ارائه می دهد تا برای یک سال از ترک که 26 هفته است در پرداخت اولیه برای هر یک از پدر و مادر به کار گرفته شده توسط این شرکت در 12 ماه اول از یک کودک هنگام ورود. این امر به کارکنان در تمام انگلستان دفاتر و مکان با معیارهای واجد شرایط بودن مربوط به خدمات ظهر یا آستانه سود. Aviva جدید مرخصی والدین سیاست حق شامل:

 • برابر با مقدار پرداخت شده و پرداخت نشده مرخصی والدین زمانی که کودک می رسد.
 • در دسترس است به صورت تمام وقت و پاره وقت کارکنان در تمام سطوح شرکت است.
 • بدون نیاز به به اشتراک گذاری مرخصی والدین بین پدر و مادر است.
 • اگر هر دو پدر و مادر کارکنان Aviva هر یک خود را حق به ترک و پرداخت است که آنها می توانند در همان زمان.
 • جدید مرخصی والدین سیاست شده است به ارائه Aviva کارکنان است که باید تبدیل به پدر و مادر پس از 19 نوامبر 2017.

Aviva خانواده-سیاست دوستانه:

 • بازگشت به کار: همه پدر و مادر جدید تحت عنوان به پنج ساعت از ترک هر هفته به مدت 12 هفته اول پس از بازگشت به کار پس والدین را ترک کنند.
 • اولین روز مدرسه: همه پدر و مادر در انگلستان مجاز به نیم بعد از ترک اضافی برای حمایت از کودک خود را در روز اول در یک مدرسه جدید.
 • مراقبت از تعهدات: کارکنان انگلستان شده اند قادر به گرفتن تا 10 روز از تاریخ پرداخت مرخصی در هر سال پنج روز از مرخصی اضطراری و پنج روز برنامه ریزی شده ترک گرفته شده در به عنوان کمی به عنوان یک ساعته تکه. آنها همچنین می تواند تا سه سال از مرخصی بدون حقوق.

-Aviva پیشرو بین المللی پس انداز بازنشستگی و بیمه کسب و کار. ما وجود داشته باشد باید با افرادی که آن را واقعا مهم در سراسر زندگی خود را – برای کمک به آنها بهترین استفاده را از زندگی است. ما شده اند به مراقبت از مردم برای بیش از 300 سال در راستای هدف ما از بودن با شما امروز برای فردایی بهتر’.
-چشم انداز ما این است برای به دست آوردن اعتماد مشتریان به عنوان بهترین مکان برای ذخیره کردن برای آینده حرکت بازنشستگی و مطمئن شویم که آنچه برای آنها اهمیت بیشتری دارد. در سال 2018 ما پرداخت c.£33 میلیارد دلار در ادعا و مزایای نمایندگی از ما 33 میلیون مشتریان.
-ما کار از طریق پنج بخش کسب و کار: سرمایه گذاری و پس انداز و بازنشستگی; انگلستان زندگی; کل بیمه; اروپا زندگی; و آسیا زندگی و تمرکز بر سه اولویت های استراتژیک: تحویل مشتری بزرگ نتایج اکسل در اصول و سرمایه گذاری در رشد پایدار.
-کل گروه دارایی های تحت مدیریت در Aviva گروه هستند £501 میلیارد دلار (به عنوان در 30 ژوئن 2019) و ما پرداخت بدهی نسبت 195% (3Q19). ما سهام پذيرفته شده در بورس لندن است و ما یک عضو شاخص FTSE 100.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>