اجاره یخ قفل شده است و برای سال 2020 پس از شهرستان مدیره رای; طرح دعوی در دادگاه فدرال بافندگی

Category: کرین نیویورک Comments: No comments

اجاره دستورالعمل هیئت مدیره رای گیری روز شنبه به موسسه اجاره یخ در تمام اجاره تثبیت آپارتمان در سراسر شهر با یکی و دو سال اجاره. حاکم تحمیل خواهد شد اجاره یخ در سال اول دو سال اجاره با 1% افزایش در سال دوم.

کوچک صاحبان اموال لعنتی رای به عنوان یکی که تهدید خود امرار معاش اقتصادی در طول زمان هنگامی که برخی از مستاجران را متوقف کرده اند پرداخت اجاره در دسترس نباشد.

“به اجاره دستورالعمل هیئت مدیره سکوت به مادر و پاپ صاحبخانه و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک اسطوره صحبت می کند جلد به چگونه آنها را به طور کامل غیر مسئولانه در تصمیم خود گفت:” Jan لی صاحب دو ساختمان با 28 واحد در محله چینی ها که شهادت بر نیاز به یک درصد افزایش اجاره. “ما در حال تبدیل شدن به یک شهرستان است که تنها شرکت های بزرگ متعلق به.”


برخی از سهامداران معتقدند این تصمیم توسط هیئت مدیره را تعهد از گسترده تر بحران اقتصادی بر صاحبخانه که خاص بودن را برای توانایی خود را به جمع آوری یک جریان درآمد.

“این ویرانگر” گفت: Jay مارتین مدیر اجرایی جامعه مسکن بهبود برنامه (تراشه) یک گروه صنعتی از 4000 اجاره-تثبیت صاحبان اموال. “قطعا ما درک می کنیم که مستاجرها هستند در یک زمان دشوار است اما ما نمی فکر می کنم صاحبان اموال باید مسئول حمل بار به نمایندگی از همه است.”

برخی از صاحب ملک طرفداران احساس خیانت توسط هیئت مدیره به خصوص با توجه به انتظارات آنها تا به حال برای اجاره در صد افزایش می دهد و پس از عبور از مسکن ثبات و مستاجر قانون حفاظت از 2019 توسط دولت و قوه مقننه در سال گذشته است.

“خط پایین این است که ما رفت و به این سال انتظار اجاره دستورالعمل هیئت مدیره خواهد جبران بیش از آنها تا به حال با توجه به تغییرات در اجاره قوانین در تابستان گذشته گفت:” ویتو Signorile و ارتباطات و مدیر برای اجاره تثبیت انجمن (RSA), یک سازمان است که نشان دهنده 25,000 صاحبان املاک اجاره است. “ما انتظار ندارد یک بیماری همه گیر برای تغییر اقتصاد از شهرستان.”

برای Signorile این تناقض نهفته در اظهارات قبلی ساخته شده توسط مسئولان شهرستان که در حال حاضر صحبت در حمایت از تغییر هزینه ها از مالکان به مستاجران.

“ما نمی توانیم فقط می گویند به صاحبخانه شما باید برای جذب آنها [هزینه] و تصویب آنها را به مستاجران چرا که فقط یک سیستم ناپایدار” گفت: Vicki شده است که قبلا به عنوان معاون شهردار مسکن و توسعه اقتصادی در بهار گذشته.

اما در طول همه گیر, شهردار, بیل د Blasio روشن ساخته است او پشتیبانی اجاره یخ برای کمک به سهولت اقتصادی فشار بر مستاجران که ممکن است شغل خود را از دست و یا دیده می شود کسب و کار خود قرار داده مکث در طول دولت موظف مستند.

تصمیم به موسسه اجاره یخ می تواند اضافه کردن سوخت به طرح دعوی در دادگاه واصل شده توسط RSA و تراشه در برابر شهر و دولت است. در طرح دعوی در دادگاه RSA متهم اجاره تثبیت قانون بودن قانون اساسی نظارتی طرح که نقض تشریفات و Takings بند در قانون اساسی است.

شفاهی آغاز و در روز سه شنبه در منطقه شرق دادگاه فدرال. مارتین گفت: این شهرستان و دولت باید در زمینه حرکت به اخراج و که هر دو طرف انتظار می رود به درخواست تجدید نظر صرف نظر از تصمیم قاضی.

دیگر مفهوم از هیئت مدیره اجاره یخ به زودی می تواند دیده می شود در اقتصاد گسترده تر. برخی از کارشناسان صنعت معتقدند این شهرستان را کشف اثر در جولای 2 روز پس از صاحبخانه ها را شکست را—مالیات بر دارایی خود را پرداخت. آخرین مهلت برای پرداخت مالیات بر دارایی است 1 جولای.

“من می توانم به شما بگویم این هم صاحبخانه در حال انجام همه چیز آنها احتمالا می تواند به کسانی که اموال پرداخت مالیات گفت:” استیو Mangione سخنگوی از RSA اشاره کرد که صاحبان املاک به صورت یک 18 درصد جریمه از شهرستان دیر پرداخت. “آنها تحت تفنگ. همچنین شما می خواهد که مردم فقط نمی تواند آن را پرداخت.”

Mangione توضیح داد که در برخی از صاحبخانه ها به پرداخت مالیات بر املاک در یک محیط با کمتر درآمد اجاره آنها را از تغییر در پرداخت قبوض—مانند پشت بام تعمیر و یا آب دیگ بخار بیل—و استفاده از آن پول به پرداخت مالیات اموال خود را به جای. تغییر پول به دور از سنتی هزینه های می تواند ایجاد یک اثر موج دار شدن در سراسر اقتصاد است.

“این یک بزرگ بریزد پایین. اجاره درآمد به معنای بسیار به صاحبخانه گفت:” Mangione. “سیاستمداران ایجاد یک روایت که صاحبخانه در حال نشستن در ذخایر خوب این قطعا درست نیست برای پسر کوچک.”


tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>