ریک لی Oaklawn میدارد و تجزیه و تحلیل

Category: آرکانساس Comments: No comments

لی قفل چروکی قبل از ازدواج در نهم

بهترین شرط جمعه در خطبه چهارم

شوت جانباز در دوم

شنبه نتایج 3-11 (27.3%)

دیدار 95-277 (34.3%)

****انتخاب با اعتماد به نفس

***بسیاری به مانند

**همه چیز به مانند

*حدس تحصیل

1 کیف پول $32,000, 6 furlongs, 3 ساله و تا قبل از ازدواج ادعا $30,000

سوگند مقدس** نشان داد در اواخر علاقه جامد حرفه ای اولین بار در چرچیل. او به خوبی کار کرده است در چشمه های آب گرم و ممکن است نشسته به خوبی پشت یک رقابت سرعت. VAYA CON DIOS سه زمان و مکان دوم را دان که دارای زود خوب سرعت او نشان دهنده پیشرو پایدار است. بیشتر قاهره نشان داد بسیار بهبود یافته اوایل سرعت در مقام سوم به پایان برسد در این سطح و او را نگه می دارد برنده سوار رامون Vazquez.

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

5 سوگند مقدس;Talamo;Catalano;3-1

4 Vaya Con Dios;Mojica;Diodoro;9-5

2 بیشتر قاهره;Vazquez;Moquett;5-2

8 شهر دنور;Elliott;Hartman;6-1

7 ریچموند;FDe La Cruz;Zito;15-1

6 داده Cat;Loveberry;میلیگان;20-1

3 وایومینگ فتح;Harr;Thomas;12-1

1 بزرگ بد جوانه;Roberts;Holthus;20-1

2 کیف پول $27,000, 6 furlongs, 3 ساله و بالاتر که هرگز برنده سه مسابقه ادعا $16,000

جانباز** در حال حرکت است تا یک ادعا بیماری پس از یک پیروزی قاطع. او پشت برش برای پایدار نگه می دارد اما منجر سوار. باک DUANE به پایان رسید و بدتر از دوم در چهار دوره متوالی مسابقات و کالیفرنیا اهرم را تحسین کرد از پیشرو انبار. MUSKOKA تعجب به دست آورده رقابتی Beyer ارقام و او با در نظر گرفتن افت قابل توجهی برای یک مربی برنده.

گالری: شورشی و آذری سهام در Oaklawn

[گالری بارگذاری بالا ؟ اینجا را کلیک کنید برای عکس های بیشتر ” arkansasonline.com/315oaklawn/]

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

1 جانباز;سانتانا;Litfin;8-1

5 باک Duane;Mojica;Diodoro;3-1

4 Muskoka تعجب می کنم;تپه;McKnight;2-1

3 گرفتن Munny;Baze;Sadler;5-1

6 ستاره هالیوود;Roman;فون Hemel;9-2

8 جیوه;Talamo;Richard;10-1

2 چارلی شیلر;WDe La Cruz;میلیگان;20-1

7 Dahik;FDe La Cruz;Puhl;15-1

10 آمده در دوور;Roberts;Mason;30-1

9 R H Smoakem;Bridgmohan;Mason;30-1

3 کیف پول $23,000, 1 1/16 مایل fillies و مادیان, 3 ساله و تا قبل از ازدواج ادعا $10,000

آخر هفته جنون** به پایان رسید, دوم, در, درهم و برهم, آهنگ در گلف استریم و او است که با در نظر گرفتن افت قیمت پس از یک پنجم به پایان برسد. CURLIN زیبایی به رقابت پرداختند و در یک سطح بالاتر در دو مناسب و معقول چمن مسابقه است. او تربیت به عشق مرطوب پیگیری و باید محوری. یک جواهر واقعی به پایان رسید با انرژی در یک کار حرفه ای اولین سرعت و خروجی کلید مسابقه.

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

9 آخر هفته جنون;Mojica;Diodoro;3-1

14 Curlin زیبایی;سانتانا;Asmussen;9-2

2 یک جواهر واقعی;FDe La Cruz;ون Berg;8-1

12 با افتخار جنگیدند;Bridgmohan;Barkley;4-1

3 احمقانه شاهزاده;Elliott;مک براید;5-1

1 مناسب;Loveberry;Chleborad;6-1

7 ما Lizzy لو;Baze;Morse;10-1

13 Dede فوت و فن;Bailey;Frazee;8-1

8 غیر قانونی مجمع;Birzer;Petalino;12-1

5 به علاوه اندازه ارزش;WDe La Cruz;Puhl;20-1

4 Withyourpermission;Roberts;Holthus;15-1

11 کولی باد جین;تپه;فون Hemel;12-1

10 Hermana Red;Vazquez;Prather;20-1

6 امیلی اشکال;Roman;Delong;20-1

4 کیف پول $87,000, 1 1/16 مایل 3 ساله و بالاتر, آرکانزاس-تربیت قبل از ازدواج وزن مخصوص

جمعه خطبه*** تنظیم سریع و رقابت سرعت در یک فریب آمیزی خوب مقام سوم با حداکثر سرعت دویدن به پایان برسد و او ثابت کرد او می تواند اجرای این مراتب در یک عکس-پایان ریزش تابستان گذشته در کانتربری. عجیب و غریب, PEGASUS شد forwardly قرار داده شده در بهبود مکان دوم را به پایان برساند و بهبود 3 سال است که بنیاد به این حد. IMPLICATOR به پایان رسید و در یک جفت از تشویق با حداکثر سرعت دویدن مسابقه و تربیت بالا و پایین به اکسل در اطراف دو نوبت.

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

5 یکشنبه خطبه;Loveberry;هورنزبی;4-1

6 خارجی Pegasus;Birzer;Smith;9-2

12 Implicator;سانتانا;Moquett;7-2

14 Rockthepulpit;Eramia;Villafranco;5-1

4 آتش;ولز;Westermann;8-1

10 Pearlthirtyeight;Mojica;Cangemi;10-1

2 Jimmie T;Garcia;Stewart;15-1

7 مهتاب لحظه ای;تپه;Catalano;6-1

3 پاپا ستاره;WDe La Cruz;Stuart;12-1

8 دادگاه ترافیک;Bridgmohan;میلیگان;12-1

13 نکته جالب;Bailey;Gonzalez;20-1

1 من استن برای عشق;FDe La Cruz;Martin;15-1

9 راه بازگشت یاغی;Vazquez;Prather;20-1

11 به مدار;Felix;Cates;20-1

5 کیف پول $54,000, 6 furlongs, 4 ساله و تا ادعا $50,000

پرنسیپ GUILHERME** بود, روشن, مرطوب, آهنگ برنده در این ادعا قیمت در چرچیل و او را به رها کردن در کلاس پس از تعیین مقام سوم به پایان برسد. پیت بازی CALL پخش راه خود را به پیروزی در Bonapaw خطر در محوطه نمایشگاه و مرطوب-آهنگ متخصص ممکن است نادیده گرفته شده است. تخت, خوش شانس است برش را به با حداکثر سرعت دویدن پس از رقابت یک سرعت سریع رفتن دو نوبت و او دیگری است که می کند خود را در حال اجرا بر روی یک سطح مرطوب.

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

2 پرنسیپ Guilherme;Mojica;Diodoro;5-2

8 پیت بازی Call;Vazquez;ساز;6-1

7 تخت خوش شانس;Eramia;Moquett;12-1

4 بازشماری;Canchari;Broberg;10-1

5 کوتاه;Garcia;Engelhart;6-1

6 D’ خواننده رپ;سانتانا;Villafranco;3-1

1 قدرتمند متحد;Talamo;Fawkes;4-1

3 Jerys Pridenjoy;Birzer;Richard;10-1

6 کیف پول $27,000, 6 furlongs, fillies و مادیان, 4 ساله و تا استارتر کمک هزینه

آسمان زمزمه*** شگفت انگیز بود 2019 با پیروزی نه نژاد و او است که مصرف یک قطره بزرگ در کلاس پس از یک جفت در پول پس از اتمام. قطره دم دارای عالی اوایل سرعت و دو بار مرطوب, آهنگ برنده سوئیچ به پیشرو سوار. BOATHOUSE مشاهده است بسیج برای دومین دوره متوالی مسابقات و او ممکن است به اندازه کافی تیز به حرکت بالا و ادعا.

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

6 آسمانها زمزمه;Talamo;Holthus;2-1

5 قطره دم;سانتانا;Villafranco;5-2

1 Boathouse مشاهده;Elliott;Frazee;4-1

2 Rizzi را از افتخارات;Mojica;Diodoro;7-2

7 Zella رز;Vazquez;Chleborad;12-1

3 اتهام اریکا;Felix;کوتاه;10-1

4 Eurodevilwoman;توپ;Mason;15-1

7 کیف پول $90,000, 6 furlongs, 4 ساله و کمک هزینه

آب نبات کرنل*** شده است رقابت قوی اوایل سرعت در یک جفت از رقابتی نژاد در جلسه, و او خیلی سریع و با استعداد به نفع خود بسیار به زودی. شهر قهرمان همچنان تا کلاس نردبان متوالی پس از روشن شدن پیروزی و بالا اتصالات باید او را خال خال به ادعا. عشق یک بوسه فشرده به سرعت در مکان دوم پایان, پشت, دوم, انتخاب و اولیه خود را با سرعت باید محترم شمرده شود.

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

8 آب نبات کرنل;Mojica;Diodoro;3-1

1 شهر قهرمان;سانتانا;Asmussen;7-2

5 عشق یک بوسه;تپه;McKnight;5-1

7 Tiz مک نامارا;Elliott;Morse;4-1

3 افزایش پرنده;Talamo;متوقف;6-1

4 بازار King;WDe La Cruz;Lukas;12-1

2 ویژه رزرو;توپ;Morse;12-1

6 بالعکس;Baze;Asmussen;8-1

9 نور جهان;ولز;Rouck;20-1

8 کیف پول $94,000, 1 مایل 4 ساله و تا کمک هزینه اختیاری ادعا

M G جنگجو*** است که مصرف یک قطره در کلاس پس از دوم-پایان محل پشت به شدت مورد علاقه برنده است. او اضافه کرد blinkers کشید و مطلوب پست. عملیات STEVIE دو-تبدیل سهام-برنده بود که دقت را شکست داد و در قوی با حداکثر سرعت دویدن مسابقه. کهنه است و سه بار برنده در Oaklawn. SHIVERMETIMBERS مورد ضرب و شتم شد تنها 3 طول در یک سطح بالاتر در هنگام ساخت اولین مسابقه خود را در 10 ماه و او ثبت شده قوی کار های بعدی.

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

1 M G جنگجو;Talamo;Cox;2-1

10 عملیات Stevie;WDe La Cruz;Contreras;4-1

7 Shivermetimbers;سانتانا;Asmussen;10-1

5 کریس و دیو;Elliott;Villafranco;4-1

3 Gordy فلوریدا;Birzer;Smith;10-1

8 Extirpator;Baze;Turner;8-1

9 جدول;Garcia;Asmussen;12-1

11 Exulting;Vazquez;ساز;15-1

2 پتروف;Eramia;Moquett;15-1

6 Colonelsdarktemper;Borel;آتش سوزی;20-1

4 آقا Banjoman;Mojica;Robertson;20-1

9 کیف $87,000, 1 1/16 مایل fillies, 3 ساله, قبل از ازدواج وزن مخصوص

چروکی قبل از ازدواج**** گرفتار شد در داخل نهایی متری در قوی مکان دوم را به پایان برساند و برنده برگشتم به شکست کمک هزینه دونده. دختر زرق و برق عبور سیم تنها یک موقعیت پشت بالا انتخاب و بهبود دختر شوخ و جوان به خود جلب کرد یک پست سودمند. ساحل هم شده است نزدیک به سرعت در یک جفت در پول با حداکثر سرعت دویدن پس از اتمام و پرورش به بهبود حدود دو نوبت.

ص اسب;اسب دوانی;مربی;شانس

5 چروکی قبل از ازدواج;Garcia;Hollendorfer;5-2

1 دختر زرق و برق;Harr;Jones;4-1

2 ساحل زمان;Talamo;Cox;9-2

8 قوی پرچم;سانتانا;Asmussen;3-1

4 Cloudbuster;WDe La Cruz;Lukas;15-1

7 Areemaa;توپ;Peitz;12-1

9 برچسب برنده;Canchari;Williamson;15-1

3 او Licking, داغ;Mojica;Robertson;8-1

6 مالیبو Marlee;تپه;Jones;15-1

امکانات عجیب و غریب

مسابقه دوم شروع می شود را انتخاب کنید-3 و سه اسب نیاز مورد استفاده قرار گیرد. مسابقه سوم به ارمغان می آورد کامل رشته و حداقل سه اسب نیاز به گنجانده شود. چهارمین مسابقه دارای یک پتانسیل تک در جمعه خطبه. هشتمین مسابقه شروع می شود در اواخر دو و توصیه من به جفت M G جنگجو و عملیات استیوی با چروکی قبل از ازدواج در نهم.

ورزش در 03/15/2020

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>