دولت پانل رد پیشنهاد گراز-مزرعه بان

Category: آرکانساس Comments: No comments

یک پیشنهاد دائمی توقف متوسط و بزرگ مقیاس گراز مزارع در بوفالو رودخانه حوزه آبخيز شکست خورده برای به دست آوردن تصویب اعضای اداری و قوانین فرعی از آرکانزاس شورای قانونگذاری در دیدار چهارشنبه.

مهلت قانونی تا به حال حمایت از رژیم صهیونیستی است. آسا هاچینسون و طرفداران محیط زیست نگران یک تهدید بالقوه برای کیفیت آب از بوفالو رودخانه از C&H گراز مزارع که تا ژانویه به حال عمل برای چندین سال در حوزه آبخيز.

چند نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از مهلت قانونی می تواند گسترش یافت و شامل دیگر بخش های دولت و محدود کردن فعالیت های کشاورزی.

توقیف موقت جدید متوسط و بزرگ گراز مزارع در حوزه آبخيز در اصل قرار داده و در جای خود در سال 2014 در میان اعتراض از محیط زیست بیش از C&H گراز از مزارع که به دست آمده مجوز در دولت سابق رژیم صهیونیستی. مایک بی بی (آرکانزاس) به خانه تا به 6,503 خوک در نهر بزرگ یک انشعاب از بوفالو رودخانه.

این توقف موقت شد و بارها و بارها تمدید از جمله پنج سال گسترش داده در سال 2015.

C&H گراز مزارع بسته در ماه ژانویه پس از دولت مذاکره یک معامله یک سال پیش برای خرید از این مرکز و به دست آوردن زمین به عنوان یک حفاظت اسایش. هاچینسون تا به حال به دنبال تعلیق دائم.

وجود دارد بدون اجازه متوسط یا بزرگ گراز از مزارع فعال در حوزه آبخيز در حال حاضر مشاور رئیس برای وزارت انرژی و محیط زیست شین Khoury قانونگذاران گفت.

توقف ممنوع می محدود تغذیه دام عملیات با 750 یا بیشتر خوکی وزن 55 پوند و یا بیشتر و یا عملیات با 3000 یا بیشتر خوکی با وزن کمتر از 55 پوند است.

سناتور. تری برنج R-Waldron, پیشنهاد توقف را “یک اثر سرما در بخش کشاورزی است.” Khoury در پاسخ گفت که قصد توقف.

طرفداران محیط زیست با بوفالو رودخانه حوزه آبخيز داد و اوزارک جامعه تحت فشار قرار دادند برای ممنوعیت دائم.

در حالی که این تصمیم با قوانین فرعی نشان می دهد که عمق ناراحتی با توقف در میان قانونگذاران سرنوشت نهایی این اقدام هنوز مشخص نیست.

با توجه به مارتی Garrity, مدیر اداره تحقیقات قوه مقننه کامل شورای قانونگذاری هنوز هم می تواند رای به لغو این توصیه از قوانین فرعی.

علاوه بر این Khoury اذعان کرد در طول چهار جلسه است که اگر دائم مهلت قانونی مورد تایید نیست وجود دارد “مشروع سوال” آیا مهلت قانونی باید از طریق روند قانون دوباره در ماه سپتامبر سال 2020 به دلیل نیاز موجود در موقت پنج سال ممنوعیت.

زمانی که کنترل آلودگی و محیط زیست کمیسیون در سال 2015 تصویب پنج سال توقف در پایان این دوره آرکانزاس بخش کیفیت محیط زیست مدیر لازم بود به هر دو حرکت را به توقف دائمی یا بلند کردن آن.

اطلاعات اين مقاله ارائه شده توسط Michael R. Wickline از Arkansas Democrat-Gazette.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>