پلیس ایالتی آرکانزاس مرد می میرد پس از وسیله نقلیه منعکس; 18 ساله کشته جداگانه خراب

Category: آرکانساس Comments: No comments

حداقل چهار کشته در تصادف های روز یکشنبه و دوشنبه در آرکانزاس دولت پلیس گزارش شده است.

اوایل صبح روز یکشنبه یک کوه مشاهده مرد کشته شد در یک تصادف خودرو در سنگ شهرستان است.

باب حواصیل و 53 بود رانندگی یک فورد F-250 غرب در آرکانزاس 14 حدود 12:45 a. m. هنگامی که وسیله نقلیه خود را عبور از خط مرکزی وارد خندق زده قطب ابزار و لغو با توجه به مقدماتی تصادف گزارش.

هران در تصادف کشته شد. خود را مسافر کارن Merriman 53 ساله مجروح شد به گزارش.

جاده ها خشک بود در زمان تصادف با توجه به گزارش.

روز دوشنبه یک شریدان مرد کشته در دو تصادف خودرو در اعطای شهرستان در طول باران های سنگین اولیه تصادف گزارش.

آنتونی اسقف شنیده 59 بود که در سفر شمال در آرکانزاس 35 حدود 1:25 بعد از ظهر زمانی که او از دست داده کنترل وسیله نقلیه خود را بر روی یک منحنی با توجه به گزارش.

اسقف وسیله نقلیه عبور از خط مرکزی و زده از یک وسیله نقلیه.

اسقف در تصادف کشته شد. راننده و یک مسافر در وسیله نقلیه دیگر هر دو 65 زخمی شدند به گزارش متحده است.

در حدود همان زمان دوشنبه نیوپورت نوجوان درگیر در یک تصادف با یک کامیون در استقلال County, به گفته پلیس ایالتی.

مایکل Matteson, 18 بود رانندگی یک سال 1997 جیپ جنوبی در آرکانزاس 69 زمانی که وسیله نقلیه خود را عبور از خط مرکزی اولیه تصادف گزارش.

متسن خودرو زده کنار و عقب یک کامیون Freightliner سفر شمال با توجه به گزارش.

متسن در تصادف کشته شد. دیگر هیچ آسیب شده بودند توسط پلیس ایالتی.

جاده ها خشک بود در زمان تصادف در این گزارش آمده.

یک مانتیسلو مرد کشته شد در یک تصادف ماشین در اواخر روز دوشنبه در جلب شهرستان است.

کلارک کنت Goudy و 53 بود و رانندگی غرب در Lacey جدید امید جاده حدود 11 p. m. زمانی که او کنترل خود را از دست خودرو وارد خندق زده و یک درخت در سمت مسافر با توجه به مقدماتی تصادف گزارش. خودرو زده دوم درخت قبل از آمدن به توقف در این گزارش آمده.

پری لی نی 65, در تصادف کشته شد. Goudy مجروح شد به گزارش.

جاده های مرطوب بودند در زمان تصادف در این گزارش آمده.

حداقل 229 نفر کشته شده اند در wrecks در آرکانزاس جاده ها تا کنون در این سال با توجه به مقدماتی اعداد.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>