دولت آتن گرفته اند چهارم از اقتصاد ایالات متحده آفلاین

Category: کرین نیویورک Comments: No comments

سوار کردن عرض در امتداد یک شرکت-خیابان آرام در منهتن در محله سوهو در روز چهارشنبه.

عکس: آنجلا weiss/خبرگزاری فرانسه/گتی ایماژ

حداقل یک چهارم از اقتصاد ایالات متحده است به طور ناگهانی رفته بیکار در میان coronavirus گیر یک تجزیه و تحلیل انجام شده برای وال استریت ژورنال نشان می دهد بی سابقه shutdown از تجارت است که اقتصاددانان می گویند هرگز رخ داده است در چنین مقیاس گسترده.

مطالعه اقتصادی-تجزیه و تحلیل شرکت مودی تجزیه و تحلیل ارائه می دهد یکی از جامع ترین به نظر می رسد در عین حال در چه مقدار از بزرگترین اقتصاد جهان تعطیل کرده است در سه هفته گذشته. آن را نیز تجزیه و تحلیل شهرستانهای بزرگ و کوچک—از منهتن به کوچک Gilpin County, Colo.—به برآورد چگونه غلظت خاموش کردن دولت سفارشات در این شهرستان است که برای تولید یک سهم نامتناسب از این کشور کالا و خدمات در وزن ملی عکس.

در حالی که 8 در 10 متحده شهرستانهای تحت مستند سفارشات با توجه به مودی آنها نشان دهنده نزدیک به 96 درصد از ملی خروجی.

چهل و یک ایالت دستور داده اند که حداقل برخی از کسب و کار به کاهش گسترش coronavirus با توجه به مودی. رستوران دانشگاه, ورزشگاه, سینما, عمومی و پارک ها و بوتیک ها و میلیون ها نفر از دیگر “غیر ضروری” کسب و کار با خاموش کردن چراغ ها به عنوان یک نتیجه. نتیجه: ایالات متحده خروجی روزانه کاهش یافته است تقریبا 29 درصد در مقایسه با هفته اول ماه مارس فقط قبل از موجی از تعطیلی این تجزیه و تحلیل را نشان می دهد.

رو به کاهش اقتصاد

با 82 درصد از ایالات متحده شهرستانهای تحت مستند متحده’ اقتصاد احساس تاثیر.

روزانه تولید ناخالص داخلی از دست رفته توسط دولت

درصد از تولید ناخالص داخلی از دست دادن

درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده

ارتفاع میله متناسب با مجموع روزانه تولید ناخالص داخلی هر کشور است.

متحده تولید ناخالص داخلی

در مجموع روزانه تولید ناخالص داخلی

0

50

100

%

60 میلیارد دلار

کالیفرنیا روزانه از دست دادن خروجی $2.8 میلیارد دلاریا 31.5 درصد از آن $8.8 میلیارد روزانه تولید ناخالص داخلی.

کالیفرنیا.

تگزاس

N. y.

40

Fla.

بیمار است.

این 15 متحده را تشکیل میدهند و تقریبا 70 درصد از تمام ایالات متحده روزانه تولید ناخالص داخلی.

Pa.

اوهایو

با Covid-19 بحران روزانه تولید ناخالص داخلی از دست داده در این کشورها است $12.5 میلیارد دلار است.

N. J.

Ga.

شستن.

توده.

N. C.

Va.

Mich.

20

Md.

دیگر

متحده

سی و کشورهای دیگر و سی در حال از دست دادن مجموع $4.9 میلیارد دلار در روزانه تولید ناخالص داخلی.

0

درصد از تولید ناخالص داخلی از دست دادن

درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده

ارتفاع میله متناسب با مجموع روزانه تولید ناخالص داخلی هر کشور است.

متحده تولید ناخالص داخلی

در مجموع روزانه تولید ناخالص داخلی

0

50

100

%

60 میلیارد دلار

کالیفرنیا روزانه از دست دادن خروجی $2.8 میلیارد دلاریا 31.5 درصد از آن $8.8 میلیارد روزانه تولید ناخالص داخلی.

کالیفرنیا.

تگزاس

N. y.

40

Fla.

بیمار است.

این 15 متحده را تشکیل میدهند و تقریبا 70 درصد از تمام ایالات متحده روزانه تولید ناخالص داخلی.

Pa.

اوهایو

با Covid-19 بحران روزانه تولید ناخالص داخلی از دست داده در این کشورها است $12.5 میلیارد دلار است.

N. J.

Ga.

شستن.

توده.

N. C.

Va.

Mich.

20

Md.

دیگر

متحده

سی و کشورهای دیگر و سی در حال از دست دادن مجموع $4.9 میلیارد دلار در روزانه تولید ناخالص داخلی.

0

درصد از تولید ناخالص داخلی از دست دادن

درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده

ارتفاع میله متناسب با مجموع روزانه تولید ناخالص داخلی هر کشور است.

متحده تولید ناخالص داخلی

در مجموع روزانه تولید ناخالص داخلی

0

50

100

%

60 میلیارد دلار

کالیفرنیا روزانه از دست دادن خروجی $2.8 میلیارد دلاریا 31.5 درصد از آن $8.8 میلیارد روزانه تولید ناخالص داخلی.

کالیفرنیا.

تگزاس

N. y.

40

Fla.

بیمار است.

این 15 متحده را تشکیل میدهند و تقریبا 70 درصد از تمام ایالات متحده روزانه تولید ناخالص داخلی.

Pa.

اوهایو

با Covid-19 بحران روزانه تولید ناخالص داخلی از دست داده در این کشورها است $12.5 میلیارد دلار است.

N. J.

Ga.

شستن.

توده.

N. C.

Va.

Mich.

20

Md.

دیگر

متحده

سی و کشورهای دیگر و سی در حال از دست دادن مجموع $4.9 میلیارد دلار در روزانه تولید ناخالص داخلی.

0

درصد از تولید ناخالص داخلی از دست دادن

درصد از تولید ناخالص داخلی باقی مانده

ارتفاع میله متناسب است

کل روزانه تولید ناخالص داخلی هر کشور است.

متحده تولید ناخالص داخلی

روزانه تولید ناخالص داخلی

0

50

100

%

60 میلیارد دلار

کالیفرنیا.

تگزاس

N. y.

40

Fla.

با Covid-19 بحران روزانه تولید ناخالص داخلی از دست داده در این کشورها است $12.5 میلیارد دلار است.

بیمار است.

Pa.

اوهایو

N. J.

Ga.

شستن.

توده.

N. C.

Va.

Mich.

20

Md.

دیگر

متحده

سی و کشورهای دیگر و سی در حال از دست دادن مجموع $4.9 میلیارد دلار در روزانه تولید ناخالص داخلی.

0

منبع: مودی تجزیه و تحلیل

مارک زندی اقتصاددان ارشد در مودی تجزیه و تحلیل را باور نمی کند 29 درصد افت ماهیانه در خروجی روزانه خواهد بود پایدار بیش از دو ماه. اگر آن را تولید ناخالص داخلی خواهد سقوط در حدود 75 ٪ نرخ سالانه در سه ماهه دوم. آقای زندی معتقد است بسیاری از استان ها را بازگشایی قبل از تابستان و پروژه 30 درصد سالانه کاهش در سه ماهه دوم تولید ناخالص داخلی.

اکثر اقتصاددانان انتظار خروجی را انتخاب کنید بازگشت تا در این تابستان یا در پاییز به عنوان متحده بازگشایی و ویروس موارد رها کردن. اما میزان کاهش در خروجی روزانه—آن طول می کشد—سرسام آور است.

خروجی سالانه کاهش یافت و 26 درصد بین سال های 1929 و 1933 در طول رکود بزرگ وزارت بازرگانی داده ها نشان می دهد. فصلنامه خروجی کاهش یافت و تقریبا 4 درصد بین اواخر سال 2007 و در اواسط سال 2009 آخرین رکود است.

“این یک فاجعه طبیعی” آقای زندی گفت. “وجود دارد هیچ چیز در رکود بزرگ است که شبیه به آنچه که ما در حال تجربه در حال حاضر.”

تحلیل تقریبا قطعا اهمیت جلوه مجموع آمار به دلیل آن به نظر می رسد تنها در از دست خروجی ناشی از بسته شدن ناگهانی از کسب و کار به تاریخ. آن را نمی کند در نظر بگیرید چقدر خروجی بیشتر خواهد شد از دست رفته به علت تقاضای اضافی-جانبی قطره بالاتر از بیکاری و از دست دادن ثروت خانواده در خانواده و هزینه های کسب و کار.

به اشتراک گذاری افکار خود را

چه نوع جدول زمانی برای اقتصادی بازگشایی باعث می شود بیشتر حس ؟ پیوستن به مکالمه زیر.

مودی برآورد تاثیر بر صنایع صراحت بسته توسط دولت سفارشات از قبیل ساخت و ساز خانه با استفاده از آمار و ارقام از تحلیلگران صنعت. برای مثال مودی تخمین می زند که نزدیک به 90 درصد از صنعت هتل تعطیل است در سراسر کشور در حالی که تنها 10 درصد از مالی-خدمات خروجی تعطیل است.

بحران اقتصادی کنونی است که بر خلاف بحران های گذشته مانند 2007-09 رکود اقتصادی که باعث شد در بخش بزرگی از یک اجرا در خانواده و بدهی های کسب و کار و مسکن سقوط. که رکود اقتصادی آغاز شد و با آنچه شناخته شده به عنوان یک تقاضا از طرف شوک از دست دادن خانواده ثروت و درآمد است که منجر به کاهش هزینه که در نهایت صدمه طرف عرضه و یا کسب و کار. این بار برعکس رخ می دهد: عرضه سمت کسب و کار در حال بسته شدن برای اولین بار است که در نوبه خود صدمه زدن به خانواده ها.

کارفرمایان ایالات متحده ریختن 701,000 شغل در ماه مارس در بدترین ماه برای زیان کار از 2007-09 رکود است. اما این تلفات هنوز نمی نشان می دهد این بیماری همه گیر را پر تاثیر در بازار کار است. وال استریت ژورنال را اریک Morath توضیح می دهد. عکس: جان Minchillo/آسوشیتد پرس

آقای زندی گفت: بهترین مقایسه با آنچه اقتصاد است که رفتن را از طریق در حال حاضر یک زلزله و یا حملات تروریستی سپتامبر. 11, 2001 زمانی که شرکت های هواپیمایی به طور موقت متوقف پرواز. در روزهای پس از حملات آمریکا در خروجی کاهش یافته و به حدود 111 میلیارد دلار در زمان دلار مودی را تخمین می زند. با مقایسه این سال در حدود سه هفته پس از این دولت تحمیل تعطیلی با توجه به شیوع کروناویروس خروجی کاهش یافته حدود 350 میلیارد دلار است.

“آن را مانند اگر ایندیانا ناپدید شد و یک سال تمام” آقای زندی گفت.

بیشتر در Coronavirus

  • موارد به شدت افزایش می یابد که ایالات متحده پرانتز برای بیشتر به چالش کشیدن روز پیش
  • انگلیس نخست وزیر بوریس جانسون در بیمارستان بستری
  • آنچه ما می دانیم در مورد ویروس
  • یک راهنمای به دولت مستندات
  • زنده به روز رسانی: Coronavirus و کسب و کار
  • حقایق در مورد کوروناویروس (en Español)

این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که چگونه اقتصاد ملی گره خورده است به طور نامتناسبی به سرنوشت از مناطق مترو. یک دهم کاهش در ملی خروجی روزانه به فقط سه شهرستان: Los Angeles; New York شهرستان است که در منهتن; و طبخ County, lll., صفحه اصلی شیکاگو.

در لس آنجلس روزانه خروجی کاهش یافته است 35 درصد با توجه به تعطیلی کسب و کار. در منهتن آن پایین است 25%; در Cook County 30%. این تعطیلی در این سه شهرستان به تنهایی را کاهش روزانه تولید ناخالص ملی 10٪.

هریس کانتی تگزاس, صفحه اصلی, هوستون, نوشته شده است 27 درصد افت.

اما کوچکتر شهرستانهای استان نیز در حال ضربه. Gilpin County, Colo., یک مقصد توریستی با جمعیت 6,200 با توجه به اداره آمار ایالات متحده نوشته شده است ملت بزرگترین کاهش در خروجی — 70 ٪ است. اما این کاهش تنها ترجمه برای 0.01% از ملی رها کردن.

حرکت آفلاین

سهم از اقتصاد که رفته تیره صعود به عنوان متحده متوالی دستور خاموش شدن ناگهانی از اوایل ماه مارس.

سهم روزانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از دست داد

شهرستانهای تحت مستند

مارس 3

فلوریدا اقامت-در-خانه

سفارش اثر طول می کشد.

3

هزار

30

%

.

25

مارس 19

فرماندار کالیفرنیا

تحمیل ایالت

اقامت در خانه سفارش دهید.

2

20

15

مارس 23-24

تگزاس: دالاس, هوستون, Austin

San Antonio, El Paso, فورت ورث و

آرلینگتون تحمیل stay-at-home سفارشات.

1

10

5

آوریل 22

ایالت نیویورک پیاده سازی stay-در-خانه سفارش.

0

0

مارس 18

آوریل 22

مارس 26

مارس 30

مارس 3

آوریل 23

مارس 6

سهم روزانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از دست داد

شهرستانهای تحت مستند

مارس 3

فلوریدا اقامت-در-خانه

سفارش اثر طول می کشد.

3

هزار

30

%

.

25

مارس 19

فرماندار کالیفرنیا

تحمیل ایالت

اقامت در خانه سفارش دهید.

2

20

15

مارس 23-24

تگزاس: دالاس, هوستون, Austin

San Antonio, El Paso, فورت وورث

و آرلینگتون تحمیل stay-در-خانه

سفارشات.

1

10

5

آوریل 22

ایالت نیویورک پیاده سازی stay-در-خانه سفارش.

0

0

مارس 18

آوریل 22

مارس 26

مارس 30

مارس 3

آوریل 23

مارس 6

سهم روزانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از دست داد

شهرستانهای تحت مستند

3

هزار

30

%

.

4

25

2

20

15

3

1

10

2

1

5

0

0

مارس 18

آوریل 22

مارس 26

مارس 30

مارس 3

آوریل 23

مارس 6

انتخاب کلید مستندات

مارس 19

فرماندار کالیفرنیا تحمیل

ایالت اقامت در خانه سفارش دهید.

آوریل 22

ایالت نیویورک پیاده سازی

اقامت در خانه سفارش دهید.

1

2

مارس 23-24

تگزاس: دالاس, هوستون, Austin

San Antonio, El Paso, فورت وورث

و تحمیل آرلینگتون

اقامت در خانه سفارشات.

مارس 3

فلوریدا اقامت در خانه سفارش

اثر طول می کشد.

3

4

سهم روزانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از دست داد

30

%

4

25

20

15

3

10

2

5

1

0

مارس 18

آوریل 22

مارس 26

مارس 30

مارس 3

انتخاب کلید مستندات

مارس 19

فرماندار کالیفرنیا تحمیل ایالت

اقامت در خانه سفارش دهید.

1

آوریل 22

ایالت نیویورک پیاده سازی stay-در-خانه

سفارش.

2

مارس 23-24

تگزاس: دالاس, هوستون, Austin

San Antonio, El Paso, فورت ورث و

آرلینگتون تحمیل stay-at-home سفارشات.

3

مارس 3

فلوریدا اقامت در خانه سفارش اثر طول می کشد.

4

شهرستانهای تحت مستند

3

هزار

.

2

1

0

آوریل 23

مارس 6

توجه داشته باشید: برخی از کشورها اعلام کرد مستندات است که اثر را در تاریخ 6 آوریل.

منبع: مودی تجزیه و تحلیل

برخی از استان ها شده اند تحت تاثیر قرار به عنوان دولت و رهبران مقاومت را وادار به کسب و کار نزدیک است. آقای زندی و تحلیل فرض آیووا, شهرستان, برای مثال تا به حال هیچ تعطیلی.

جداگانه تجزیه و تحلیل اقتصادی از نوآوری های گروه یک مخزن فکر می کنم نشان می دهد که در سه کشور منطقه از نیویورک نیوجرسی و کانکتیکات رکود است رانده می شود تا حد زیادی توسط دو صنعت: املاک و مستغلات و خرده فروشی. در برخی صنایع از جمله غذایی و خدمات مانند رستوران ها و کافه ها و همچنین به عنوان هنر و سرگرمی خروجی کاهش یافته است توسط سه چهارم. تحلیل متکی به صنعت بررسی گزارش ها و مدل های اقتصادی.

“من فکر نمی کنم ما تا به حال موازی آزمایش قبل از” گفت: Kenan Fikri اقتصادی نوآوری گروه پژوهش ، “حتی در زمان جنگ شما در تخصیص منابع در جاهای دیگر. در اینجا ما در حال کاهش حجم ارز است که باعث می شود تا اقتصاد ایالات متحده است.”

عضویت در خبرنامه ثبت نام

کسب و کار تعطیل خواهد شد و در نهایت صدمه زدن به طرف تقاضا از اقتصاد است که در نوبه خود بیشتر خواهد شد دندانه خروجی. مهم ترین شواهدی که تا کنون است که اخراج. حدود 10 میلیون نفر اعمال می شود برای اولین بار مزایای بیکاری در این دو هفته از طریق مارس 28 با توجه به وزارت کار آمار و ارقام بسیار مخربی سوابق قبلی. این کارگران در نهایت می تواند به جلو و عقب در هزینه های, به نوبه خود بیشتر صدمه زدن به کسب و کارهای دیگر که باز باقی می ماند.

ایالات متحده از دست 701,000 شغل در ماه مارس وزارت کار ایالات متحده روز جمعه گفت بزرگترین یک ماه کاهش از اوایل سال 2009. بسیاری از کسانی که شغل آنها در رستوران ها و کافه ها هر چند اشتغال کاهش یافت و به طور گسترده از جمله در هتل ها, ساخت و ساز, دولت بهداشت و درمان و خرده فروشی.

نوشتن به جاش میچل در [email protected]

کپی رایت ©2019 Dow Jones & Company, Inc. تمام حقوق محفوظ است. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>