توقف تمام تجارت و سرمایه گذاری پیمان مذاکرات در طول COVID-19 بحران و تمرکز بر دسترسی به لوازم پزشکی و صرفه جویی در زندگی

Category: وب وایر Comments: No comments

جدید کروناویروس باعث شده COVID-19 همه گیر است که در سراسر تقریبا همه کشورها است. آن است که در حال حاضر پیش بینی شده برای آلوده کردن میلیون ها نفر و علت صدها هزار نفر از مرگ و میر. سازمان بهداشت جهانی (WHO) نامیده می شود برای دولت ها را به یک کل-از-دولت تمام-از-جامعه رویکرد به آدرس این بیماری همه گیر و تمرکز توجه خود را بر سرکوب و کنترل COVID-19.

بسیاری از دولت ها در سطح ملی و محلی سطح در حال حاضر انجام این کار است. دولت در حال کار در سراسر ساعت برای مقابله با جنبه های بهداشتی از جمله تهدید کننده زندگی کمبود تجهیزات پزشکی از جمله دارو و بهداشت و درمان کارگران و آماده شدن برای یک اقتصاد جهانی شوک که شدید تر از در سال 2008 بحران مالی جهانی. مقامات دولتی هستند که مشغول به کار بر روی همه گیر و تجارت از مذاکره کنندگان و تصمیم گیرندگان کلیدی در حال حاضر بیمار با کوروناویروس.

کشور به اندازه کافی نیست کارکنان و سایر منابع برای مقابله با جنبه های بهداشتی از بیماری همه گیر. این فشارها به خصوص برای کشورهای در حال توسعه. دولت در همه جا روبرو هستند کمبود ضروری تست کیت ها و دیگر تجهیزات پزشکی از جمله تجهیزات حفاظت فردی از جمله ماسک, پنکه, واکسن و دارو. واکسن و داروهای بالقوه برای درمان COVID-19 تحت کارآزمایی بالینی و توسعه و معلوم نیست که آیا مالکیت معنوی خواهد بود و مانع خود را تامین دسترسی و قیمت با توجه به در حال حاضر قابل اجرا تعهدات سازمان جهانی تجارت (WTO) توافقنامه تجارت-جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) و موافقت نامه های تجارت آزاد.

با توجه به این روشن و فوری اولویت ما شوکه شدیم که برخی از تجارت مذاکرات هنوز ادامه در تجارت جهانی و همچنین به صورت دوطرفه و منطقه ای با استفاده از فن آوری های مجازی. این امکان پذیر نیست برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته به شرکت داده می شود شکاف دیجیتال و نیاز به تمرکز تمام منابع دولتی در این اضطراری برای بهداشت عمومی. و نه باید کشور بود انحراف منابع خود را به مذاکره قوانین برای جهان خواهد بود که unimaginably مختلف پس از همه گیر فروکش.

این اولین و تنها اولویت برای تجارت مذاکره کنندگان در این زمان باید برای حذف تمام موانع از جمله مالکیت معنوی قوانین موجود در موافقت نامه های که مانع به موقع و مقرون به صرفه دسترسی به تجهیزات پزشکی مانند نجات بخش داروهای, دستگاه, تشخیص و واکسن و توانایی دولت را به هر گام لازم برای رسیدگی به این بحران است.

تحریمهای همه جانبه است که جلوگیری از کشورها از اخذ ضروری لوازم پزشکی باید پایان یابد.

ما از اعضای سازمان تجارت جهانی به اطمینان حاصل شود که همه کشورها باید انعطاف به کنار قوانین تجارت که محدود توانایی خود را برای حل و فصل بحران همه گیر و بدون ترس از عواقب و بس دیگر مذاکرات و فعالیت های است که منحرف کردن منابع خود را از این هدف است.

ما بیشتر تماس بگیرید شما را به رسمیت شناختن است که COVID-19 همه گیر مستلزم اساسی دوباره فکر می کنم این نوع از قوانین که در حال مذاکره در موافقت نامه های تجاری از جمله کسانی است که می تواند تشویق انحصارات و کاهش دسترسی مقرون به صرفه به تمام اشکال از لوازم پزشکی و در معرض خطر قرار داده و زندگی مردم در هر کشوری از جهان است.

بین المللی و شبکه های منطقه ای:

 1. ActionAid بین المللی
 2. مرکز آفریقا برای مالیات و حکومت
 3. همه برنده شبکه
 4. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe-ATALC
 5. عربی فروم برای حقوق افراد معلول
 6. عرب NGO شبکه برای توسعه (ANND)
 7. آسیا و اقیانوسیه فروم در زنان, حقوق و توسعه (APWLD)
 8. آسیا و اقیانوسیه شبکه تحقیقاتی (APRN)
 9. انجمن شهروندان جهان
 10. موز لینک
 11. BRICS فمینیستی دیده بان
 12. مرکزی latinoamericana y caribeña de trabajadores del estado (CLATE)
 13. Columban مبلغان
 14. Confederación Sindical de trabajadores/به عنوان ده لاس آمریکاس (CSA)
 15. سحر (توسعه جایگزین با زنان برای عصر جدید)
 16. افراد معلول بین المللی
 17. متنوع صداها و عمل (DIVA) برای برابری
 18. Dynamique des سازمان de la Société Civile d’afrique فرانسوی زبان (OSCAF)
 19. EANNASO
 20. شرقی هیمالیا شبکه در تغییر آب و هوا
 21. آموزش و پرورش بین المللی
 22. ESAFF – شرق و جنوب آفریقا در مقیاس کوچک کشاورزان فروم
 23. FEMNET – زنان آفریقایی توسعه و شبکه های ارتباطی
 24. تمرکز بر جنوب جهانی
 25. دوستان زمین اروپا
 26. دوستان زمین بین المللی
 27. اتحاد جهانی برای عدالت مالیاتی (GATJ)
 28. سیاست جهانی فروم
 29. دانه
 30. صلح سبز
 31. Groupe de recherche et d’initiative pour la آزادی د l’afrique (شبکه)
 32. Hakimadini
 33. IBON بین المللی
 34. موسسه کشاورزی و تجارت سیاست (IATP)
 35. موسسه سیاره Syntheisis
 36. موسسه دموکراسی اجتماعی
 37. Internacional de Servicios Públicos, paises andinos
 38. بین المللی و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری (jetset extra)
 39. بین المللی کارگران حمل و نقل فدراسیون – ITF
 40. اتحادیه بین المللی مواد غذایی, کشاورزی, هتل, رستوران, غذا, توتون و تنباکو و متحد کارگران انجمن (IUF)
 41. بین المللی حقوق زنان در عمل دیده بان آسیا و اقیانوسیه (IWRAW Asia Pacific)
 42. Lumiere Synergie pour le Developpement
 43. Masifundise/WFFP
 44. پزشکان بدون مرز دسترسی کمپین
 45. کون جامعه از سنت Columban
 46. Moana Nui عمل داد و اقیانوسیه تجارت منطقه ای و جهانی شدن مبارز.
 47. نیو ساوت ولز فدراسیون معلمان
 48. آکسفام بین المللی
 49. اقیانوسیه شبکه جهانی شدن (PANG)
 50. سلامت مردم حرکت
 51. خدمات عمومی بین المللی (PSI)
 52. Red de Género y Comercio-امریکا لاتین
 53. قرمز Latinoamericana موجرس Transformando la Economía – REMTE
 54. مناطق تمرکز
 55. Réseau Foi & عدالت Afrique اروپا antenne فرانسه
 56. RIPESS-بین قاره ای شبکه برای ارتقاء همبستگی اجتماعی اقتصاد
 57. خواهر خیریه فدراسیون
 58. اجتماعی سازمان دیده بان
 59. جامعه برای توسعه بین المللی (SID)
 60. جامعه کاتولیک پزشکی مبلغان
 61. TCHAPE, Tchad Agir پور l’Environnement
 62. جهان سوم شبکه
 63. جهان سوم شبکه TWN-آفریقا
 64. فراملی موسسه (TNI)
 65. UNI جهانی اتحادیه
 66. UNICOM
 67. اتحادیه کمک های خارج از کشور-APHEDA
  سازمان ملی:
 68. Amigos de la Tierra, آرژانتین, آرژانتین
 69. Fundación Vía Libre, آرژانتین
 70. IMT-UNTREF آرژانتین
 71. Instituto de Estudios Sobre Estado y Participación IDEP-خوردند و آرژانتین
 72. یونیون دلم شخصی مدنی de la Nación (UPCN) آرژانتین
 73. کمک/سازمان دیده بان استرالیا
 74. استرالیا هنر اعتماد استرالیا
 75. استرالیا نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری شبکه (AFTINET), استرالیا
 76. تولید استرالیا اتحادیه کارگران NSW شعبه استرالیا
 77. کاتولیک ها در ائتلاف برای صلح و عدالت استرالیا
 78. جامعه و بخش عمومی اتحادیه (SPSF), استرالیا
 79. جریان داده ها Pty Limited, استرالیا
 80. ژن اخلاق استرالیا
 81. GetUp, استرالیا
 82. جام زنان برای عدالت, استرالیا
 83. بین المللی جام عدالت در موافقت نامه های تجارت, شبکه, استرالیا
 84. دریایی اتحادیه استرالیا, Victoria شعبه استرالیا
 85. کون جامعه از سنت Columban استرالیا
 86. NSW پرستاران & ماماها انجمن استرالیا
 87. Public Health Association of australia, استرالیا
 88. جامعه ارائه خواهر استرالیا و, PNG, استرالیا
 89. ایالات اتحادیه کارگران استرالیا
 90. استرالیا شورای اتحادیه های کارگری استرالیا
 91. آندرس Handeln, اتریش
 92. Attac, اتریش, اتریش
 93. مرکز برخورد فعال و غیر خشونت اتریش
 94. ÖBV-Via Campesina, اتریش, اتریش
 95. بحرین شفافیت جامعه بحرین
 96. ساحل, اعتماد, بنگلادش
 97. امنیت غذایی شبکه (خانی), بنگلادش
 98. پژوهش مشارکتی اقدام شبکه – پرن, بنگلادش
 99. زنان در برنامه های توسعه بنگلادش
 100. , ISDE, بنگلادش, بنگلادش
 101. 11.11.11, بلژیک, بلژیک
 102. CETRI – مرکز tricontinental, بلژیک
 103. شرکت های بزرگ رصدخانه اروپا (مدیر عامل), بلژیک
 104. REJEB بنین, بنین
 105. اجتماعی سازمان دیده بان Bénin
 106. فوندکین InternetBolivia.org بولیوی
 107. Reacción Climática, بولیوی
 108. Solidarité Bosnie بوسنی
 109. Jubileu سول, برزیل
 110. Gestos برزیل
 111. Rede Brasileira Pela Integração دوس Povos (REBRIP), برزیل
 112. RESOCIDE بورکینافاسو
 113. DUKINGIRE ISI YACU, بروندی
 114. Associação Comercial Agrícola صنعتی e de Serviços de Santiago (ACAISA), Cabo Verde
 115. Jeudis de کوتونو کامرون
 116. شورای کانادایی/Conseil des Canadiens کانادا
 117. Northumberland فصل از شورای کانادایی, کانادا
 118. TCHAPE, Tchad Agir پور l’Environnement, چاد
 119. Fundación Constituyente بیست و یکم, شیلی
 120. Plataforma شیلی Mejor گناه Tratados de Libre Comercio, شیلی
 121. CENSAT Amigos de la Tierra, کلمبیا, کلمبیا
 122. Observatorio د victimas, کلمبیا
 123. Sindicato de trabajadores de acuavalle, کلمبیا
 124. Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería A. N. P. E., کاستاریکا
 125. Ekumenická akademie (عام آکادمی), جمهوری چک
 126. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, جمهوری دومینیکن
 127. Acción Ecológica اکوادور
 128. Centro de Documentación en Derechos Humanos “سگوندو منتس Mozo SJ” (CSMM), اکوادور
 129. FEDAEPS اکوادور
 130. قرمز اکوادور تصمیم Mejor گناه TLC, اکوادور
 131. باد های جدید انجمن فنلاند
 132. Aitec فرانسه
 133. Amis de la Terre, فرانسه, فرانسه
 134. Attac, فرانسه, فرانسه
 135. Collectif توقف TAFTA فرانسه
 136. Comité پور l’abolition des dettes illégitimes فرانسه (the retro attic) فرانسه
 137. تجارت عادلانه, فرانسه, فرانسه
 138. Confédération paysanne فرانسه
 139. هماهنگی EAU بین commun, فرانسه, فرانسه
 140. فرانسه طبیعت Environnement, فرانسه
 141. برگشتن امور à Tous, فرانسه
 142. Reseau روزولت.ارتش فرانسه
 143. بیوگرافی consom’acteurs فرانسه
 144. نان برای جهان آلمان
 145. اتحاد برای توسعه غنا
 146. این مرکز برای پیشرفت به حاشیه رانده شده افراد غنا
 147. Naturefriends یونان, یونان
 148. PAPDA, هائیتی
 149. ATTAC, مجارستان, مجارستان
 150. عمل برای زنان و کودکان پیشرفت (AWCA), هند
 151. تمام هند مواد مخدر اقدام شبکه هند
 152. انصار-سازمان ملل متحد-ایران و هند
 153. انجمن برای ارتقاء توسعه پایدار, هند
 154. فدراسیون هند خرد و کوچک و متوسط (FISME), هند
 155. هندی, اجتماعی, اقدام, انجمن, هند
 156. ابتکار برای سلامت و عدالت در جامعه هند
 157. آن را برای تغییر, هند
 158. Nivedita بنیاد اعتماد, هند
 159. بنیاد تحقیقات برای علم و فناوری و محیط زیست, هند
 160. ایران سازمان های غیر دولتی ماموریت مانیپور هند
 161. اندونزی برای عدالت جهانی (IGJ), اندونزی
 162. تغییر آب و هوا, ایرلند, ایرلند
 163. Fís نوا, ایرلند
 164. حفظ ایرلند Fracking رایگان, ایرلند
 165. Fairwatch ایتالیا
 166. توقف TTIP/CETA Italia, کمپین ایتالیا
 167. Tripla Difesa Onlus Internazional بدون خشونت, ایتالیا
 168. جامائیکا انجمن دولت محلی افسران جامائیکا
 169. جامائیکا خدمات مدنی انجمن جامائیکا
 170. جامائیکا کنفدراسیون اتحادیه های کارگری جامائیکا
 171. جهانی شدن تماشای هیروشیما, ژاپن
 172. اقیانوس آرام آسیا مرکز منابع(PARC) ژاپن
 173. مردم را علیه TPP ژاپن
 174. کنیا کمیسیون حقوق بشر کنیا
 175. کنیا آزادی از گرسنگی شورای کنیا
 176. لبنان اتحادیه از افراد با معلولیت های جسمی و لبنان
 177. سیاست تجزیه و تحلیل و پژوهش موسسه لسوتو (PARIL), لسوتو
 178. همراه لوکزامبورگ
 179. مالزی زنان اقدام در کنترل دخانیات و سلامت (MyWATCH) مالزی
 180. Badan Bertindak Selamatkan Industri Padi دن Beras (Padi Rescue), مالزی
 181. مصرف کنندگان پنانگ, مالزی
 182. مثبت مالزی دسترسی به درمان & وکالت گروه (MTAAG+) مالزی
 183. توسعه پایدار شبکه مالزی, مالزی
 184. درمان هر محیط ویژه مالزی
 185. Sahabat عالم مالزی (دوستان زمین مالزی) مالزی
 186. Le Réseau Euromed خروس Marocco
 187. دولت خدمات کارکنان انجمن موریس
 188. Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
 189. Fundación Mexicana para la Planeación Familiara AC MEXFAM, México
 190. Asociación Nacional de Industriales د Transformación (ANIT), México
 191. دکا, EQUIPO, PUEBLO, México
 192. Iniciativas para El Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC (IDEMO), México
 193. GEFONT-نپال, نپال
 194. منطقه روستایی در برنامه توسعه (RADP), نپال
 195. جوانان برای آموزش محیط زیست و توسعه بنیاد (YFEED بنیاد), نپال
 196. هر دو به پایان می رسد هلند
 197. هندل Anders! coalitie هلند
 198. پلت فرم Aarde بوئر Consument هلند
 199. آن, آینده ما, نیوزیلند
 200. انجمن حقوق و مزایای متخصصان پزشکی (ASMS) نیوزیلند
 201. مبارزه علیه خارجی کنترل Aotearoa, نیوزیلند
 202. پزشکان برای سالم تجارت نیوزیلند
 203. نیوزیلند شورای اتحادیه های کارگری نیوزیلند
 204. نیوزیلند خدمات عمومی انجمن نیوزیلند
 205. مالیات عدالت Aotearoa, نیوزیلند
 206. اولین اتحادیه نیوزیلند
 207. CAFSO-WRAG برای توسعه, نیجریه
 208. جامعه مدنی ائتلاف توسعه پایدار, نیجریه
 209. نیجریه بخش خصوصی داد (NiPSA), نیجریه
 210. نروژی تجارت, کمپین نروژ
 211. Spire, نروژ
 212. Attac, نروژ, نروژ
 213. Dharti, بنیاد توسعه پاکستان
 214. نور, پاکستان, پاکستان
 215. ریشه انصاف پاکستان
 216. Sukaar سازمان بهزیستی کشور پاکستان
 217. مرکز du تجارت بین المللی pour le Développement (CECIDE), پاپوآ گینه نو
 218. PNG جوانان داد در HIV/AIDS پاپوآ گینه نو
 219. Decidamos پاراگوئه
 220. مرکزی Unitaria de Trabajadores del Perú, برش, PERÚ, Perú
 221. مرکز اتحادیه های کارگری و حقوق بشر (CTUHR), فیلیپین
 222. عام موسسه کار آموزش و پژوهش (EILER), فیلیپین
 223. Karapatan داد, فیلیپین
 224. Sentro ng mga Nagkakaisang Manggagawa (SENTRO), فیلیپین
 225. حقوق قانونی و منابع طبیعی مرکز-کسما sa Kalikasan/دوستان زمین در فیلیپین, فیلیپین
 226. TROCA-Plataforma por um Comércio Internacional Justo, پرتغال
 227. هتل, de Recherche et de Coopération پور l’Appui au Développement Endogène, گذرگاه طاقدار, سنگال
 228. Ongd AFRICANDO, سنگال
 229. آفریقایی های آتی موسسه, آفریقای جنوبی
 230. SEATINI آفریقای جنوبی, آفریقای جنوبی,
 231. سلامت مردم, موسسه, کره جنوبی
 232. یونیون, لاتین, de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC) کشور اسپانیا
 233. جنبش برای زمین های کشاورزی و اصلاحات (MONLAR), سریلانکا
 234. مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی (CSEND), سوئیس
 235. Nord Sud بیست و یکم, سوئیس
 236. ADETRA سوئیس
 237. انجمن مناسب راهبری اینترنت, سوئیس
 238. Solidarité Suisse-Guinée, سوئیس
 239. Humanitaire پلاس, توگو
 240. فروم Tunisien pour les Droits Economiques Sociaux et تونس
 241. Observatoire Tunisien de l’Economie تونس
 242. Alofa تووالو, تووالو
 243. جنوب و شرق آفریقا تجارت اطلاعات و مذاکرات موسسه SEATINI – اوگاندا اوگاندا
 244. نگه داشتن ما بیمه خدمات درمانی عمومی, انگلستان
 245. عدالت جهانی در حال حاضر, UK, بریتانیا
 246. فقط درمان, انگلستان
 247. جنگ می خواهند, انگلستان
 248. زنان Budget Group, United Kingdom
 249. شهروندان تجارت مبارزات انتخاباتی ایالات متحده
 250. Columban مرکز برای حمایت و کمک رسانی ایالات متحده
 251. موسسه مطالعات سیاست, جهانی, اقتصاد, پروژه, ایالات متحده آمریکا
 252. عمومی شهروند ایالات متحده
 253. اوکلند موسسه, ایالات متحده آمریکا
 254. ملی خانواده, مزرعه, ائتلاف, ایالات متحده آمریکا
 255. REDES-Amigos de la Tierra, اروگوئه, اروگوئه
 256. وانواتو حقوق بشر ائتلاف وانواتو
 257. Asoc. cooperativa eps textil, m ribas, ونزوئلا
 258. Coalición de tendencias Clasista (CTC-VZLA), ونزوئلا

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ru

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>