سوئیس Re اهدا CHF 5 میلیون دلار برای حمایت COVID-19 امداد تلاش

Category: وب وایر Comments: No comments

سوئیس Re گروه متعهد به اهدای CHF 5 میلیون دلار برای حمایت از نیازهای مردم و جوامع متاثر از COVID-19 همه گیر در سراسر جهان است. از طریق آن غیر انتفاعی کمک مالی بنیاد سوئیس Re بنیاد بودجه توزیع خواهد شد به سازمان های مقابله با بحران به خصوص در کشورهای در حال توسعه.

سوئیس Re بنیاد کمک خواهد کرد CHF 1 میلیون به کمیته بین المللی صلیب سرخ است که ارائه کمک های انسان دوستانه در جهان آسیب پذیرترین مناطق. آن را نیز اعطای CHF 1 میلیون دلار به پزشکان بدون مرز (پزشکان بدون مرز) است که کمک به بهداشت محلی و موسسات در سراسر جهان در ارائه حمایت از بیماران و آموزش پزشکی کارکنان. باقی مانده CHF 3 میلیون اختصاص داده خواهد شد به دیگر Swiss Re بنیاد همکاران برای تلاش های امدادی در پاسخ به این بیماری همه گیر.

مسیحی Mumenthaler سوئیس Re گروه اجرایی و متولی از سوئیس Re بنیاد گفت: “گسترش سریع COVID-19 تحت تاثیر قرار همه ما را نشان می دهد و چگونه آسیب پذیر ما به عنوان یک جامعه است. به عنوان سیستم های سلامت در حال مبارزه در پاسخ به بحران سهم ما است که به منظور حمایت از کسانی که در حال مبارزه در خط مقدم. سوئیس Re بنیاد و تاسیس روابط امداد سازمان است که کار بر روی هر دو جهانی و محلی در سطح بنابراین ما با اعتماد به نفس وجوه را به سرعت به کمک به ارائه پشتیبانی که در آن است بیشتر مورد نیاز است.

سوئیس Re دعوت از کارکنان خود را به کمک های مالی از طریق سوئیس Re پایه به پزشکان بدون مرز. گروه مطابقت خواهد کرد این کمک های مالی. سوئیس Re همچنین ساخت بودجه در دسترس برای حمایت از مشارکت جوامع محلی در پروژه های در آن مکان در سراسر جهان است.

سوئیس Re بنیاد نشان دهنده سوئیس Re اجتماعی و ارزشهای انسانی. چشم انداز خود را برای کمک به جوامع ایجاد ظرفیت برای کاهش, سلامت, محیط زیست و خطرات اقتصادی و همچنین به سرعت بازیابی از موانع. هدف آن دستیابی به اندازه گیری و پایدار اثرات ارائه شده توسط شرکای خود را نه تنها با شواهد مبتنی بر اعطای کمک های مالی بلکه آنها را با دادن دسترسی به گسترده تخصص سوئیس Re کارکنان به یادگیری اولیه و مقیاس راه حل های موثر.

Re سوئیس

سوئیس Re گروه یکی از ارائه دهندگان پیشرو در جهان از بیمه اتکایی, بیمه و سایر اشکال بیمه مبتنی بر خطر انتقال کار به جهان بیشتر انعطاف پذیر. آن را پیش بینی و مدیریت ریسک از فجایع طبیعی به تغییر آب و هوا از پیری جمعیت به جرایم اینترنتی. هدف از سوئیس Re گروه فعال جامعه به رشد و پیشرفت ایجاد فرصت های جدید و راه حل برای مشتریان خود. که مقر آن در زوریخ سوئیس آن بود که در سال 1863 تاسیس سوئیس Re گروه در عمل از طریق یک شبکه از حدود 80 دفاتر در سطح جهان است. این سازمان به سه واحد کسب و کار هر کدام با یک استراتژی متمایز و مجموعه ای از هدف کمک به این گروه و به طور کلی ماموریت.

توجه داشته باشید احتیاطی در اظهارات به جلو نگاه

برخی اظهارات و تصاویر موجود در اینجا هستند به دنبال. این اظهارات (از جمله به عنوان برنامه و اهداف و اهداف و روند) و تصاویر ارائه فعلی انتظارات از حوادث آینده بر اساس برخی مفروضات و شامل هر بیانیه ای که به طور مستقیم مربوط به یک واقعیت تاریخی است یا فعلی واقع است.

به دنبال اظهارات به طور معمول شناخته شده با کلمات یا عباراتی مانند “پیش بینی”, “فرض کنیم” “باور” “ادامه” “برآورد”, “انتظار”, “پیش بینی” “قصد” “ممکن است افزایش یابد”, “مارس در نوسان است” و عبارات مشابه و یا آینده و یا شرطی افعال مانند “را”, “باید”, “می” و “می تواند”. این به دنبال اظهارات شامل خطرات شناخته شده و ناشناخته ابهامات و دیگر عوامل که ممکن است باعث این گروه نتایج واقعی عملیات وضعیت مالی پرداخت بدهی به نسبت سرمایه و یا نقدینگی موقعیت و یا چشم انداز به مادی متفاوت از هر آینده نتایج عملیات مالی وضعیت پرداخت بدهی به نسبت سرمایه و یا نقدینگی موقعیت و یا چشم انداز بیان شده یا ضمنی چنین اظهارات و یا به علت سوئیس Re نه رسیدن به آن منتشر اهداف. این عوامل شامل در میان دیگران:

 • فرکانس و شدت و توسعه بیمه ادعا می کنند حوادث طبیعی به خصوص فجایع فجایع انسانی, بیماری های همه گیر اعمال تروریستی و یا اقدامات جنگ;
 • مرگ و میر و عوارض و طول عمر تجربه;
 • این cyclicality از بیمه اتکایی بخش ؛
 • مداخله بانک مرکزی در بازارهای مالی جنگ تجارت و یا سایر اقدامات حمایتی مربوط به تجارت بین المللی ترتیبات نامطلوب جغرافیای سیاسی, حوادث, داخلی, تحولات سیاسی و یا دیگر تحولات است که تاثیر منفی شرایط اقتصادی جهانی;
 • افزایش نوسانات و/یا اختلال در سرمایه جهانی و بازارهای اعتباری;
 • این گروه توانایی برای حفظ نقدینگی کافی و دسترسی به بازار سرمایه از جمله نقدینگی کافی برای پوشش بالقوه پس از بیمه اتکایی توافق اولیه تماس از بدهی و یا بدهی مانند ترتیبات و وثیقه تماس با توجه به واقعی یا درک وخامت اوضاع این گروه قدرت مالی و یا در غیر این صورت;
 • این گروه را عدم توانایی در درک مقدار در خرید و فروش اوراق بهادار در ترازنامه معادل ارزش های خود را ثبت و برای مقاصد حسابداری;
 • این گروه عدم توانایی تولید کافی سرمایه گذاری درآمد حاصل از آن سرمایه گذاری نمونه کارها از جمله به عنوان یک نتیجه از نوسانات در سهام و درآمد ثابت بازار ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری و یا در غیر این صورت;
 • تغییرات در قوانین و مقررات و یا تفسیر آن توسط مسئولين و دادگاه موثر بر این گروه و یا آن واگذاری شرکت ها از جمله به عنوان یک نتیجه از اصلاحات جامع و یا شیفت به دور از رویکردهای چند جانبه به مقررات جهانی عملیات;
 • کاهش یا از دست دادن یکی از قدرت مالی و یا دیگر رأی یک یا چند شرکت در گروه و تحولات منفی بر توانایی خود را برای رسیدن به بهبود رتبه بندی;
 • عدم قطعیت در برآورد ذخایر از جمله تفاوت بین واقعی ادعای تجربه و تعهد و رزرو مفروضات;
 • سیاست تجدید و مرور نرخ;
 • عدم قطعیت در برآورد آینده ادعا می کند برای مقاصد گزارشگری مالی به خصوص با توجه به فجایع طبیعی و برخی از بزرگ مرد ساخته شده و ضرر و زیان به عنوان مهم عدم قطعیت ممکن است درگیر در برآورد ضرر و زیان از جمله حوادث و برآورد اولیه ممکن است به تغییر به عنوان اطلاعات جدید در دسترس می شود;
 • اقدامات قانونی یا نظارتی تحقیقات و یا اقداماتی از جمله در رابطه با صنعت مورد نیاز و یا انجام کسب و کار قوانین کلی کاربرد;
 • نتیجه ممیزی مالیاتی توانایی درک از دست دادن مالیات carryforwards و توانایی درک معوق مالیاتی دارایی ها (از جمله به دلیل ترکیبی از درآمد در یک حوزه قضایی و یا تلقی تغییر کنترل) که می تواند تاثیر منفی درآمد آینده و به طور کلی تاثیر تغییرات در رژیم های مالیاتی در مدل کسب و کار;
 • تغییر در برآورد حسابداری یا فرضیات که بر گزارش مقدار از دارایی ها و بدهی, درآمد یا هزینه ها از جمله مشروط دارایی ها و بدهی;
 • تغییرات در استانداردهای حسابداری, شیوه ها و سیاست های;
 • تقویت و یا تضعیف ارزهای خارجی;
 • اصلاحات و یا دیگر تغییرات بالقوه به معیار مرجع نرخ;
 • شکست این گروه مصون سازی ترتیبات به طور موثر;
 • قابل توجه سرمایه گذاری خریداری و یا امیال و هر گونه تاخیر پیش بینی نشده بدهی و یا سایر هزینه های پایین تر از حد انتظار مزایای اختلالات رتبه های اکشن و یا مسائل دیگر با تجربه در ارتباط با هر گونه معاملات;
 • حوادث فوق العاده موثر بر, گروه مشتریان و دیگر پیمانکاران مانند ورشکستگی انحلال و دیگر اعتبار مربوط به حوادث;
 • تغییر سطح رقابت;
 • اثرات اختلال در کسب و کار با توجه به حملات تروریستی, حملات سایبری, فجایع طبیعی, مکان عمومی, بهداشت و درمان اضطراری جنگ یا حوادث دیگر;
 • محدودیت در توانایی گروه شرکت های تابعه به پرداخت سود سهام یا دیگر توزیعهای; و
 • عملیاتی عوامل از جمله اثربخشی مدیریت ریسک و دیگر روش های داخلی در پیش بینی و مدیریت موارد فوق خطرات.

این عوامل نه جامع. این گروه در عمل به طور مستمر در حال تغییر محیط زیست و خطرات جدید ظهور به طور مستمر. خوانندگان هشدار به جای تکیه بی در اظهارات به جلو نگاه. سوئیس Re متعهد هیچ الزامی برای عموم تجدید نظر و یا به روز رسانی هر گونه اظهارات به جلو نگاه, آیا به عنوان یک نتیجه از اطلاعات جدید حوادث آینده و یا در غیر این صورت.

این ارتباط در نظر گرفته شده است به یک توصیه به خرید فروش یا نگهداری اوراق بهادار و تشکیل نمی, یک پیشنهاد برای فروش و یا درخواست پیشنهاد برای خرید اوراق بهادار در هر حوزه قضایی از جمله ایالات متحده است. هر گونه پیشنهاد را تنها می توان ساخته شده با استفاده از یک دفترچه و یا ارائه تفاهم نامه و با رعایت قوانین اوراق بهادار قابل.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>