دانلود کتاب طلسم tagged posts

قیمت کتاب لاتین اورجینال

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

چهاردهمین جلسه نقد و بررسی کتاب “طبیعت عکاسی” ، نوشته استیفن شور ، با حضور محسن بایرام نژاد ، مترجم اثر و فرشاد عسگریکاایا ، منتقد کتاب توسط معاون آموزشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده هنر برگزار شد. سوره
جلسه ای برای بررسی کتاب ماهیت عکاسی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از روابط عمومی دانشگاه سوره ، به نقل از معاون دانشگاه در تحقیقات دانلود کتاب، با همکاری دانشکده هنر سوره ، چهاردهمین نشست کتاب “ماهیت عکس ها” ، نوشته استیون شور ، به میزبانی رامتین شهبازی با محسن بایرام نژاد ، مترجم اثر و ...

Read More