سازمان های ایالات متحده آمریکا را از دست خواهد داد 52,000 شغل از طریق 2021, فورستر پیش بینی

Category: کرین نیویورک Comments: No comments

روابط عمومی سازمان فرار نیست کاهش یا نه. در روز سه شنبه Edelman گذاشته حدود 390 مردم با توجه به گسترده رکود درآمد. با توجه به داخلی ایمیل فرستاده شده به کارکنان صبح روز سه شنبه از مدیر عامل ریچارد Edelman این کاهش نشان دهنده حدود 7 درصد از شرکت نیروی کار جهانی. یک منبع بسته به وضعیت گفت: 5 درصد از ایالات متحده کارکنان گذاشته شد ،

با توجه به گزارش Forrester بیش از یک دوجین سازمان ها و آگهی های شرکت فنی گزارش داده اند که نیروی کار کاهش در ابتدای ماه مارس است. آژانس زیان کار در سطح جهانی را پیش افتادن از کسانی که در ایالات متحده با هفت بزرگترین آژانس, شرکت های برگزاری به تنهایی از بین بردن 49,695 جهانی موقعیت.

این گزارش همچنین گفت سازمان یافته به احتمال زیاد نمی خواهد بازگشت به قبل از همه گیر سطوح و رئیس بازاریابی افسران نیاز به تنظیم به کمتر و کوچکتر آژانس منابع است.

“به طور چشمگیری کاهش یکی از مهم ترین منابع بازاریابی برای CMOs خطرات توانایی خود را به حرکت جدید و پیچیده تر چالش های بازاریابی در طول همه گیر و تهدید توانایی خود را به شرکت بازگشت به رشد در طول بازیابی” در این گزارش آمده.

CMOs خواهد شد که “سازمان های کوچک تر و کمتر سازمان” به نوبه خود می گوید: Pattisal و باید نگاه به تکنولوژی به کمک بینش و تجزیه و تحلیل. “قطعا من صحبت کردن در مورد جایگزین کردن مردم با ماشین اما با استفاده از ماشین آلات برای کمک به سازمان ها و استعداد قوی است که هنوز هم در سازمان,” او می گوید.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>